Kasım 28, 2022

Ozon Terapi

Ozonterapi; ozon gazı kullanılarak uygulanan, sağlık ve yaşam kalitesini arttıran bir tedavi yöntemidir. Güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olan ozonterapi, bilimsel bir uygulamadır. Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ozonterapi, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu olduğu gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.Ozonterapi; üç adeta oksijen atomundan oluşan, şeffaf bir olan bir gazdır. Tedaviler için kullanılan ozonun doğal ortamdaki yeri ise stratosferin üstüdür. Burada bulunan ozon tabakası, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları tutan bir çeşit filtredir. Nitekim endüstriyel kimyasal gazlar nedeniyle bu katmanın yapısı deforme olmuştur ve tabakada delikler oluşması sebebiyle dünyaya ultraviyole ışınlar ulaşmasına sebep olmuştur. Ne yazık ki bu da cilt yanıkları, kanser gibi rahatsızlıkların başlıca nedenidir.
Kaynak

Ozon Tedavi Merkezi (GETAT)

İ.K.Ç.Ü. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hatay Ek Hizmet Binası’nda GETAT Ozon Tedavi Merkezi hizmete açılmıştır. Uzm. Dr. Beyza Arslan ve Uzm. Dr. Zerrin Karataş Ozon Tedavi Merkezinde çalışmaya başlamıştır.
Kaynak

İzmir Ozon Tedavisi

Ozon üç tane oksijen molekülünün bir araya gelmesi ile oluşan, O3 olarak bilinen bir gazdır. Atmosferin bizim yaşadığımız tabakalarında, dolayısıyla soluduğumuz havada oksijen molekülleri iki bileşikli yani O2 formunda bulunur. Soluduğumuz havada bulunmayan ama atmosferin üst tabakalarında kendiliğinden oluşan ozon (O3), jeneratör yardımı ile oksijenden (O2 )’den elde edilmektedir. Ozon kendisine özgü bir kokusu olan, alt atmosfer tabakalarında hızlıca O2 durumuna geri dönen bir gazdır. Ozon iyi bir antioksidandır, iyi bir yüzey dezenfektanıdır. Mantar ve virüsler ozon ile karşılaştığında canlılıklarını kaybetmektedirler. Tıbbi uygulamalarda kullanılan oksijen-ozon karışımı % 3-5 oranında Ozon içerir. Bu karışıma “medikal ozon” adı verilir.Medikal Ozon Tedavisi İle Doku ve Hücrelerin Oksijeni En İyi Şekilde Kullanması Amaçlanır.
Kaynak

Ozon Tedavisi İzmir

Saf oksijenden özel bir jeneratör vasıtası ile elde edilen ozon gazının hastanın kendi kanı veya serum fizyolojik ile karıştırılarak, ya da gaz halinde vücudun çeşitli bölgelerine verilmesi ile uygulanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemidir.Ozon (O3), oksijenin doğada yüksek enerjili elektrik akımına ve ultraviyole (UV) ışınlarına maruz kalması sonucunda oluşan, 3 oksijen atomu taşıyan bir moleküldür. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunur. Renksiz ve kendine has karakteristik bir kokusu vardır.Temel işlevi, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korumaktır. Güçlü oksitleme ve dezenfekte etme özelliği nedeniyle; içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde ve gelişmiş ülkelerde hava kirliliği kriteri olarak kullanılır. İzmirOzon tedavisi belirli miktarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına veya dolaşım sistemine uygulanma sürecidir.
Kaynak

Ozon Terapi İzmir – Prof. Dr. Mete EDİZER

Ozon gazı kullanılarak uygulanan bir tedavi yönetimidir. Ozon gazı üç adet oksijen atomundan oluşur. İkinci dünya savaşında kullanımı ile oldukça etkili sonuçlar alınmıştır. Ozon terapi kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Ozon terapi diğer tedaviler ile kombine olarak da kullanılabilmektedir. Kliniğimizde her ozon terapi hastasına akupunktur tedavisi de eklenerek etkinliği güçlendirilmektedir.Ozon terapi, enfeksiyonlara karşı savunmamızı üstlenen beyaz kan hücrelerinin oluşumunu ve bu hücrelerin işlevlerini arttırır. Ozon terapi, bağışıklık sistemini güçlendirerek dışarıdan gelebilecek her türlü enfeksiyona karşı vücudu dirençli duruma getirir. Bağışıklık sisteminin zayıf olmasından kaynaklanan tüm hastalıkları iyileştirir. Vücudumuzdaki en güçlü dezenfektandır. Ozon terapinin en önemli etkisi bakteri, virüs ve mantarlarıöldürmesidir. Bu nedenle diyabetik ayak başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
Kaynak

ANASAYFA – Dr. Güneş Terzi

2019 yılından itibaren muayenehanemizde Akupunktur, Ozon Tedavisi, Epigenetik Planlama, IV Takviyeler ve Myers Yöntemi uygulamalarında çalışmalarımızı sürdürüyor, İzmir Alsancak’ta hizmet vermeye devam ediyoruz.Her türlü yorgunluk durumlarında, vücuttaki güçlü ağrı kesici etkiyi uyandırarak; fibromiyalji, nevralji, migren, romatizmal ağrı tedavilerinde, ameliyat alanında (enfeksiyöz ve tromboembolik, risklerin önlenmesinde) daha iyi iyileşme ve ağrının azalmasını sağlar. Tekrarlayan üriner enfeksiyonlarda, hepatit B ve C enfeksiyonla- rında, vajinal mantarlarda, HPV virüsünde, bağırsaklarda kandida gibi mantar enfeksiyonlarında güçlü bir antimikrobiyal etkiye sahiptir.Crohn hastalığı ve ülseratif kolit tedavisinde, kanser tedavilerinde destek amaçlı, KOAH gibi akciğer hastalıklarında, otoimmün, kroner arter ve varis hastalıklarında, ozon tedavisi uygulanmaktadır.
Kaynak

Ozon Terapi

Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir. (O3) İki atomlu normal atmosferik oksijenin çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Ozon terapist, Ozon terapi konusunda eğitimli bir doktor, hastanın durumu ve tıbbi endikasyona göre hastanın alacağı komple dozu belirler. Medikal Ozonun iyi bilinen bakteri, mantar ve virüs çoğalmasını önleyici özelliği sebebiyle enfekte olmuş yaraların tedavisinde başarıyla kullanılır.Bu metotla, 50 ila 100 ml hastanın kanı alınır, tam olarak tespit edilmiş ozonla karıştırıldıktan sonra hastaya geri verilir. Ozon kırmızı kanla tamamen reaksiyona girer ve böylece vital aktiviteleri ile metabolizmayı arttırır. İşte bu aktive edilmiş kan (ozon ya da oksijen değil!) hastaya tekrar geri verilir.
Kaynak

Ozon Tedavisi – Dr. Güneş Terzi

Günümüzde sağlıklı olmak, zinde kalmak ve kaliteli yaşlanmak modern insan için en önemli faktördür. Yaşamınızda yeni bir sayfa açmak için Ozon tedavisi ile tanışın.Ozon tedavisinin amacı, vücudu en etkili şekilde toksinlerden temizlemek için vücudun oksijenlendirmesini artırmaktır.
Kaynak

Bütüncül Tıp Tedavisi

1978 İzmir doğumlu olan Dr Levent Sepit 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Göğüs Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra özellikle kronik komplex hastalıkların bütüncül tedavileriüzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle Dr Levent Sepit, klasik tıp eğitiminin yanı sıra tamamlayıcı tıp kapsamında Sağlık Bakanlığı Onaylı Ozon Terapi Uzmanlığını ve Proloterapi sertifikasını almıştır.Bu nedenle Dr Levent Sepit, klasik tıp eğitiminin yanı sıra tamamlayıcı tıp kapsamında Sağlık Bakanlığı Onaylı Ozon Terapi Uzmanlığını ve Proloterapi sertifikasını, Dr. Klinghardt metoduna göre kinesiyoloji ve psikokinesiyoloji, ileri kinesiyolojik teknikler, Nöral Terapi, Elektroakupunktur ve Alman Hedee Institut sertifikalı uzmanlarınca verilen Matrix İnform 1-2 ve 3. Seviye eğitimlerini almıştır.
Kaynak

Ozon Terapi – Uzm. Dr. Gül Kulan – İzmir Getat Uzmanı

Ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Ozon gazi üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf, renksiz bir gazdır.Ozon terapinin etkileri; ozon, kuvvetli bir antimikrobiyal ajandır. Dünyada varolan tüm bakteri, mantar ve virüsler üzerinde etkilidir. İmmünmodülatör etkisiyle bağışıklık sisteminin dengeli çalışmasına yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır, kan dolaşımını arttırır ve dokulara giden oksijen miktarı arttırır.
Kaynak

İzmir Ortopedi Ozon Tedavisi, İzmir Ortopedik Ozon Tedavisi, İzmir Ozonla Kemik Tedavisi

Eklem İçi Ozon Uygulaması
Kaynak

Hacamat İzmir – Ozon – Tıbbi Sülük – Akupunktur –

Eğitim sürecim içerisinde araştırma, öz motivasyon, girişimcilik ve farklı yetenekler edinme noktasında kendimizi geliştirdik. Özgeçmişimizde de görebileceğiniz gibi farklı eğitimlerle ve yaptığımız araştırmalarla kendimizi daima ileriye yönelik tedavi yöntemlerine entegre olmaya  hazırladık. Mehmet Özkent / Hacamat – Ozon – Tıbbi Sülük – Akupunktur – İzmir
Kaynak

Ozon Terapi

İzmir ozon terapi; ozon gazı kullanılarak uygulanan ve son yıllarda tıpta farklı alanlarda sıklıkla başvurulan bir tedavi yöntemidir. Ozon gazı; stratosfer tabakasında bulunan 3 oksijen atomundan oluşan şeffaf ve renksiz bir gazdır. Güçlü dezenfekte etme özelliği bulunan ozon gazı tıp alanında saf ozon ile saf oksijenin belirli oranda karıştırılması sonucunda elde edilen madde ile kullanılmaktadır. Ozon terapi, oksijen terapisi olarak da adlandırılmaktadır ve pek çok hastalığın tedavisinin yanı sıra dezenfeksiyon süreçlerinde de kullanılmaktadır.İzmir ozon terapi günümüzde pek çok hastalığın tedavisinde başvurulan bir yöntemdir. Söz konusu hastalıkları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
Kaynak

GETAT

-Ozon UygulamasıOzon terapi nedir? Nasıl uygulanır?
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.