Kasım 28, 2022

Burun kanaması neden olur? Burun kanaması tehlikeli midir?

Kendi kendinize tedavi edebileceğiniz ve oldukça yaygın rastlanan burun kanamaları, burnun bir ya da her iki deliğinden birden kan gelmesidir. Hafif ya da yoğun bir kanama şeklinde görülebilir ve birkaç saniye ile 10 dakika arasında bir süre devam edebilir.Burun kanamasının tıptaki adı ‘epistaksis’tir. Her yaşta insanın başına gelebilir ve farklı nedenleri vardır. Burunda pek çok küçük damar bulunur ve bunlar en ufak bir darbeyle kanayabilecek kadar hassastır. Kanamalar burnun ön tarafında (anterior) ya da arka tarafından (posterior) kaynaklanır. Anterior burun kanaması alerji, nezle ya da ufak bir yaradan dolayı olabilir ve hafiftir. Genellikle evde tedavi edilebilir. Öte yandan daha çok yetişkinlerde görülen, yüksek tansiyon, tümör ya da ilaç kaynaklı olabilecek posterior burun kanamaları tıbbi müdahale gerektirebilecek, ciddi kanamalardır.
Kaynak

Burun kanaması neden olur? Burun kanaması nasıl tedavi edilir?

Burun kanaması, toplumda yaygın olarak görülen bir şikâyettir. Tıpta epistaksis olarak da adlandırılan burun kanaması çoğu zaman kendi kendini sınırlayan bir özelliğe sahiptir. Bazen sık sık tekrarlayan bir yapıda olabilir. Nadiren yaşamı tehdit eden bir durum haline gelebilir. Fakat özellikle küçük çocukların ebeveynleri için önemli kaygılara neden olabilir. Burun kanaması en sık olarak burun mukozasındaki iyi kanlanan ince damarlar yaralandığında meydana gelir. Burun ön kısmında, birkaç kan damarının birleştiği bir nokta vardır. Burun kanamalarının %90’ı burada ortaya çıkar.​​​​Epistaksis, kanamanın kaynaklandığı bölgeye göre ön kanamalar ve arka kanamalar olmak üzere 2 kategoriye ayrılabilir. Burun kanamalarının çoğunluğunu ön burun kanamaları oluşturur. Bu grup burun kanamaları genellikle nazal septumdaki damar ağlarının birleştiği Kiesselbach pleksus olarak isimlendirilen bir kan damarından kaynaklanır. Nazal septum burun boşluğunun ortasında bulunan ve onu ikiye ayıran duvara verilen addır. Ön burun kanamalarının, evde veya bir sağlık uygulayıcısı tarafından hastanede, kontrol edilmesi genellikle kolaydır.

Arka burun kanamaları, ön burun kanamalarından daha az yaygındır. Bu tür kanamalar yaşlı insanlarda daha sık görülme eğilimi gösterir. Kanama genellikle burun arka bölümündeki bir atar damardan kaynaklanır. Bu kanama türü daha karmaşıktır ve genellikle bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından tedavi edilmeyi ve hastaneye yatırılmayı gerektirir.

Burun kanamalarının gerçek yaygınlığı bilinmemektedir, çünkü vakaların çoğu kendilerini sınırlandırır ve bu nedenle rapor edilmez. Fakat bazen dramatik ve korkutucu olabilir. Bu durumda acil tıbbi yardım ve acil serviste tedavi gereksinimi ortaya çıkabilir.

Tıbbi yardıma ihtiyaç duyulması genellikle kanamanın şiddetli olması ya da tekrarlayan özellik taşıması durumundan kaynaklanır. Tedavinin etkinliği; klinik tablo, tedavi eden doktorun deneyimi ve hastanede yan hizmetlerin bulunup bulunmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Neyse ki, çoğu zaman ciddi değildir ve evde kolaylıkla kontrol altına alınabilir.
Kaynak

Burun Kanaması Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Hemen hemen her yaş grubunda görülebilen burun kanamalarına sıcak havalarda sıkça rastlanıyor. Burun yapısında yer alan kan damarlarının zengin olması sebebiyle bu bölgeye gelen darbeler veya burun karıştırma, sümkürme ya da aksırma esnasında oluşabilecek zedelenmeler sebebiyle kanamalar oluşabiliyor. Ayrıca kullanılan bazı kan inceltici ilaçlar da durdurulması zor olan burun kanamalarına yol açabilir.Normalde burun kanaması endişe edilecek bir durum olmamasına rağmen, çocuklarda ve yaşlılarda sıklaşmaya ve herhangi bir nedene bağlı olmayan kanamalar bir hastalık habercisi olabilir. Epistaksis olarak da adlandırılan burun kanaması, genellikle burnunuzun iç kısmında bulunan kılcal damarların zarar görmesi nedeniyle oluşan kanamaya denir. Birçok insan, özellikle küçük çocuklar ve yaşlı yetişkinler olmak üzere ara sıra burun kanaması geçirir.
Kaynak

Epistaksis Burun Kanaması İzmir

Epistaksis – Burun Kanaması
Burun Kanaması sıklığı nedir?
Kaynak

Burun kanaması ne zaman tehlikeli olur?

Burun yapısında damar ağının zengin olması, burun kanamalarının en sık görülen nedeni. Darbeler, sümkürme, aksırma, burun karıştırma gibi nedenlerle damarlar zedelenerek kanama oluşabiliyor. Burun ön kısmının bu basit kanamaları dışında dikkate alınması gereken kanama ise; burnun arka kısmından gelenler. Bu kanamaların daha nadir olmasına karşın genellikle yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalığı kaynaklı olduğu için daha ciddi sorunlara yol açabildiğini belirten KBB Uzmanı Dr. Köksal Yuca, atardamar kaynaklı kanamalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.SİNÜZİT VE HİPERTANSİYON HASTALARINDA RİSK ARTIYORBurun kanaması genellikle lokal, sistemik ve çevresel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Sıcak, soğuk ve kuru hava, kendiliğinden duran kanamaların en sık görülen nedenleri. Sıklıkla, erişkinlerde travma burun kanamasına neden olurken, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve buruna kaçan yabancı cisimler kanamalara neden oluyor. Yanı sıra; alerjik rinit, kronik sinüzit, hipertansiyon, kanama bozuklukları bulunanlarda risk artıyor. TEK TARAFLI BURUN KANAMASI ÖNEMLİ Tekrarlayan burun kanamaları özellikle erken ergenlik çağındaki erkek çocuklarda genizdeki damarsal kaynaklı tümörler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Yine erişkin hastalarda tek taraflı tekrarlayan burun kanamaları burun veya sinüs kaynaklı tümörlerin habercisi olabiliyor.
Kaynak

Çocuklarda Burun Kanamasının Nedenleri Neler?

Çocuklarda burun kanaması annenin yüreğini ağzına getiren bir durum. Peki, çocuklarda burun kanamasının nedenleri neler? Acaba çocuğun burnuna bir şey mi soktu, yoksa bir hastalığı mı var? Burun kanamaları hangi durumlarda tehlike yaratır? Çocuklarda burun kanaması nasıl durdurulur? Oku bakalım!
Kaynak

Burun kanaması nedenleri nelerdir, tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Burun kanamasının birçok nedeni olabilir. Basit sebeplerden dolayı meydana gelen burun kanamaları genellikle birkaç damla şeklinde olur ve kısa sürede geçer. Ancak kanamanın kimi zaman hayati tehdit unsuru olarak nitelendirilecek kadar ciddi boyutlara ulaştığı görülür. Bu nedenle burun kanaması konusuyla ilgili ne kadar şey bilinirse o kadar iyidir. Bunun için gelin önce doğru adımı atmak için burun kanaması nedenleri ve nasıl durdurulacağı konularını inceleyelim. Ön burun kanamaları genellikle ciddi bir sorun teşkil etmez ve basit müdahaleler ile durdurulabilir. Burnun orta kısmında bulunan kılcal damarın çatlamasıyla meydana gelen bu tek taraflı burun kanaması çoğunlukla genç erişkinlerde ve çocuklarda görülür. Ancak arka burun kanamaları, burnun arka tarafını besleyen damarlardan kaynaklanır ve genellikle ciddi hastalıkların habercisidir.
Kaynak

Coumadin

Coumadinin etkisi dozla doğru orantılıdır. Yani doz arttıkça etki daha da artar (kan daha da sulanır). Çok yüksek dozlarda kendiliğinden kanamalar da görülebilir. Coumadinin işe yarayabilmesi için kanda belirli bir düzeyde olması (yani kanın belirli bir oranda sulanması ) gerekir. Daha az olursa, işe yaramaz ve yine pıhtılar oluşur. Çok fazla olursa bu sefer de kanamalar görülebilir. Etkili olan bu dozu ayarlamak için kan testi yapılır. Doktorunuzun isteği üzerine yapılan bu kan testleri; İNR testidir. Eskiden bu amaçla protrombin zamanı (PT) kullanılıyordu. Günümüzde de halen kullanılmakla birlikte takipte İNR daha değerlidir. İlacı hangi dozda alacağınızı ve kan testlerinizin değerinin ne olması gerektiğini doktorunuz ayarlayacaktır. İlaç dozu kan testi değerlerinize göre ayarlanacaktır. Almanız gereken Coumadin miktarı zamanla değişebilir, bu nedenle doktorunuzun önerdiği zamanlarda kan testini yaptırıp doktorunuza danışmanız gerekir.
Kaynak

Burun Kanaması Nedenleri ve Tedavisi

Çoğu insanın hayatı boyunca tecrübe ettiği burun kanaması, zaman zaman farklı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Burun kanamaları, anatomik olarak burun boşluğu boyunca yer alan damar sisteminin herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. 
Kaynak

Burun kanaması durumunda ne yapmak gerekir?

Hangi burun kanamaları masum, hangileri tehlikeli? Burun neden kanar? Burun kanaması durumunda ne yapmak gerekir? Burun kanamasını engellemek için ne gibi önlemler alınabilir?Burun kanamasına yol açan 8 neden
Kaynak

Çocuklarda Burun Kanaması Tehlikeli mi?

Ancak burun kanaması, her 5 insandan 3’ünün hayatı boyunca en az bir kez yaşadığı ve ciddi bir probleme işaret olmayan bir durumdur. Hatta bu oran 2-10 yaş arası çocuklarda diğer tüm yaş aralıklarından daha yüksektir. Yani anlık durum ne kadar korkutucu olursa olsun, çocuklarda burun kanaması sürekli yaşanmadığı sürece endişelenilecek bir duruma işaret etmez.
Kaynak

Burun kanaması neden olur?

Kendi kendinize tedavi edebileceğiniz ve oldukça yaygın rastlanan burun kanamaları, burnun bir ya da her iki deliğinden birden kan gelmesidir. Hafif ya da yoğun bir kanama şeklinde görülebilir ve birkaç saniye ile 10 dakika arasında bir süre devam edebilir.Burun kanamasının tıptaki adı ‘epistaksis’tir. Her yaşta insanın başına gelebilir ve farklı nedenleri vardır. Burunda pek çok küçük damar bulunur ve bunlar en ufak bir darbeyle kanayabilecek kadar hassastır. Kanamalar burnun ön tarafında (anterior) ya da arka tarafından (posterior) kaynaklanır. Anterior burun kanaması alerji, nezle ya da ufak bir yaradan dolayı olabilir ve hafiftir. Genellikle evde tedavi edilebilir. Öte yandan daha çok yetişkinlerde görülen, yüksek tansiyon, tümör ya da ilaç kaynaklı olabilecek posterior burun kanamaları tıbbi müdahale gerektirebilecek, ciddi kanamalardır.

Kaynak

Hipertansiyon Nedir? Hipertansiyon Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Burun kanaması hastaları en çok korkutan belirtilerin başında gelmektedir. Burun kanaması olduğu zaman, hekimler hemen şu sözü söylerler ve hastayı daha da telaşlandırırlar. “İyi ki de burun kanaması olmuş, bu sayede beyin kanamasından kurtulmuşsunuz.” Bu laf doğru değildir. Hastayı paniğe sokup, telaşlandırır ve tansiyonun daha da yükselmesine neden olur. Burun içerisindeki damarlar, çok ince ve zayıf damarlardır, çevrelerindeki destek dokusu azdır. En ufak bir basınç artışında bile kanayabilir. Normal tansiyonlu insanlarda da burun kanaması sık görülür. Yani insan öksürse, ıkınsa, hapşırsa burun kanayabilir. Gripal enfeksiyonlarda da burun kanaması gözlenebilir. Kan basıncının ufak bir yükselmesinde bile bazı insanların burnu kanayabilir. Burun kanaması sık olan kişilerin, burun damarlarında yapısal bozukluk olabilir ve mutlaka bir kulak-burun-boğaz uzmanının görmesi gereklidir. Yalnız burada şu konuyu vurgulamak istiyorum: Ağır hipertansiyonu olan ve tedavi görmeyen hipertansiyon hastalarındaki burun kanamaları çok şiddetli olabilir. Bu hastaları hastaneye yatırarak tedavi etmek gerekebilir. Burun kanaması olan hastalar, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaç alıyor iseler, kanamaların şiddeti daha da artar.

Burun kanaması olan hipertansiyonlu hastaların tansiyonları ayarlanmalı ve normal seviyelerde gitmesi sağlanmalıdır. Burun kanaması, bazen ciddi hipertansiyonun da belirtisi olabilir, gereken incelemeler yapılarak tedavisi sağlanmalıdır.

Kaynak

Septum Deviasyonu

BURUN ORTA BÖLMESİ EĞRİLİĞİ AMELİYATI1. Burun yapısı hakkında genel bilgiler:
Kaynak

BURUN KANAMALARI

Burun kanaması KBB alanındaki en çok görülen şikayetlerden biridir. Pek çok kişi hayatında bir kez de olsa burun kanaması geçirmiştirToplumun %7-8’inde görülebilen burun kanamaları, sıklıkla basit nedenlere bağlı ve kolayca durdurulan bir durum olmasına rağmen %10 kadarı ciddi boyutlarda, bol miktarda ve uzun süren, hatta hayatı tehdit eden şiddette kanamalardır. Bu yüzden, her burun kanaması çok iyi değerlendirilmelidir.
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.