Kasım 28, 2022

Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kaynak

Burun Tıkanıklığı Deyip Geçmeyin!

Çocuk veya erişkin hemen herkes zaman zaman burun tıkanıklığı sorunu yaşıyor. Burun tıkanıklığı tek başına veya bazı durumlarda horlama ve geniz akıntısı gibi yakınmalarla birlikte görülüyor. Burun tıkanıklığı subjektif bir şikayet aslında. Kimi ciddi bir darlık olmasa bile psikolojik nedenlerle burun tıkanıklığı yüzünden nefes alamadığından yakınırken, kimi ise burnu tıkalı olduğu halde hayatına normal bir şekilde devam edebiliyor. Genellikle soğuk algınlığı, grip veya sinüzit gibi çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle oluşan burun tıkanıklığı birkaç gün içinde geçiyor ve sorun oluşturmuyor. Bunun aksine deviasyon gibi nedenlerle oluşan tıkanıklığın kalıcı olduğu için uzun vadede ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.Bu yüzden burunda eğrilik (deviasyon), burun etlerinin büyümesi gibi nedenlerle sürekli olan burun tıkanıklığı, gündüz rahatsız edici burun tıkanıklığı, özellikle geceleri burundan nefes alamama, ağız açık uyuma, horlama, sık uyanma, sabahları yorgunluk gibi yakınmalar varsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalı. Aksi halde vücutta oksijen azlığı nedeniyle kısa ve uzun vadede pek çok sağlık sorunu gelişebiliyor. Akciğer hastalıkları ve kalp büyümesi gelişebilir!
Kaynak

Burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Burun tıkanıklığının ortadan kaldırılması, altta yatan asıl nedenin tedavi edilmesi ile mümkündür. Üst solunum yolu gibi sık görülen enfeksiyon durumlarına bağlı oluşan burun tıkanıklığı olgularında birkaç günü geçmeyecek şekilde hekim tarafından uygun görülen ve reçetelendirilen dekonjestan burun spreylerinin kullanımı fayda sağlayabilir. Bu uygulama dışında buhar inhalasyonu, ılık kompres uygulamaları, alerjik kaynaklı burun akıntılarında hekimlerin bilgisi ve reçetelendirilmesi dahilinde antihistaminik ilaç kullanımı, ortamın nemlendirilmesi veya sıvı tüketiminin artırılması gibi yöntemler de fayda sağlayabilir. Anatomik kaynaklı burun tıkanıklığı durumlarında ise cerrahi müdahale ile bu problemin ortadan kaldırılması sağlanabilir. Çokça merak edilen burun tıkanıklığı nasıl geçer sorusu bu şekilde cevaplandırılabilir.
Kaynak

Burun Tıkanıklığı

Alerji
Saman Nezlesi, Alerjik Rinite verilen isimdir. Alerji; yabancı bir cisim, polen, ev tozu akarı, hayvan atıkları veya ev tozundaki bazı parçacıklara karşı oluşan aşırı enflamasyon yanıtıdır. Bazen besinler de rol oynamaktadır. Polenler ilkbaharda veya sonbaharda sorun yaratırlar. Bunun yanında ev tozu bütün bir yıl boyunca rahatsız edebilir. Bunun ideal tedavisi şikâyetlere neden olan şeylerden uzak durmaktır. Ancak çoğu zaman bu pratik değildir. Alerjik hastalarda, soğuk algınlığında olduğu gibi, vücutta histamin salgılanmasına neden olan parçacıklar sonucunca burun tıkanıklığı ve akıntısı oluşur. Antihistaminik ilaçlar histaminin etkisini önleyerek şikâyetleri ortadan kaldırılabilir. Dekonjestanlar genişlemiş kan damarlarnı büzerek burnun açılmasını sağlar. Antihistaminiklerin büyük çoğunluğu uykuya meyli artırırken dekonjestanlar tam bunun aksi olarak uyarıcı etki gösterir. Bu nedenle bu ilaçları bir arada kullanmak en doğru seçim olacaktır.
Kaynak

Burun Tıkanıklığı

Alerji veya enfeksiyon saptanmayan ya da bu şikayetleri tıbbi tedavi ile kontrol altına alınmasına rağmen tıkanıklık şikayeti geçmeyen hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir.
Kaynak

Geçmeyen Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir? Uzun Süreli, Sürekli Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Burun tıkanıklığı kendi başına bir hastalık değil, hastalık belirtisidir. Geçmeyen Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir? Burun tıkanıklığını her insan belirli dönemlerde yaşar. Burun tıkanıklığa neden olan pek çok durum olabilir. Burunun tıkanma durumu herhangi bir hastalık değildir. Genellik bir hastalığın belirtisi olarak görülür. Özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk kış aylarında bazı hastalıklardan dolayı tıkanabilir. Uzun süre tıkanması sonucunda insanlar nefes almakta zorluk yaşayabilir. Burun tıkanıklığı çok sevilen bir durum değildir. İnsanları günlük yaşamında zor duruma sokabiliyor. Özellikle nefes almada zorluk yaşatmasından kaynaklı olarak konuşmalarda da sorun yaşanabiliyor. Pek çok insan bu durum hakkında internet üzerinden araştırma yaparak burun tıkanıklığına çözüm yolları arıyor. Burun tıkanıklığının uzun sürmesi durumunda mutlaka uzman bir doktora görünmek gerekir. Burun tıkanıklığa sebep olan durumlar arasında alerjiler de bulunuyor. Özellikle alerjisi olan kişilerin burunları her zaman tıkanabilir.Geçmeyen burun tıkanıklarına neden olacak etkenler şu şekildedir;
Kaynak

Burun Tıkanıklığı Neden Olur? Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.
Kaynak

Medistate

Uzun süreli burun tıkanıklığı genellikle burun orta direğinin eğriliği (Deviasyon), burun eti (Konka) büyüklüğü, Geniz eti büyümesi, nazal polip( alerji veya sinüzit kaynaklı olabilir), Kronik sinüzit yıllardan beri olan burun tıkanıklığının bir sebebi olarak karşımıza çıkabilir. Uzun süreli alerjik nezle (Rinit) kronik burun tıkanıklığının başka bir sebebi olabilir. Alerji dışındakiler genellikle basit kısa operasyonlarla çözülebilecek sorunlardır.
Kaynak

Burun Tıkanıklığı Nedenleri ve Tedavisi

Burun ve sinüs hastalıkları ile tedavileri o kadar geniş bir alandır ki, günümüzde bu konu adeta ayrı bir branş gibi ele alınabilecek hale gelmiştir. Halk arasında burun tıkanıklığı, sinüzit, alerjik nezle, burun eğriliği (deviasyon) ve burun eti büyümesi (konka şişmesi) birbirlerinden farklı hastalıklarmış gibi algılanmasına karşın, aslında hepsi sonuçta aynı yerde yani burun ve komşu bölgelerde sorunlara neden olurlar;  ve belirtilerinin çoğu da ortaktır. Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, solunum problemleri, sık hastalanma, boğaz sorunları, baş ağrısı, uyku sorunları, horlama, yorgunluk ve daha pek çok dolaylı belirti burun ve sinüs hastalıkları ile ilişkili olabilir. Bu hastalıkların bazılarının tedavisi ilaçlarla yapılırken, bazıları da ameliyat gerektirebilir. Bu kararda hekimin burun ve sinüs konusu ile ne ölçüde ilgileniyor olduğu, erişebildiği tedavi araçları, tekniği ve hastanın genel sağlık durumu dahil pek çok faktör rol oynayabilir. Hekimin hastanın şikayetini anlaması, kendini hastanın yerine koyması, bu şekilde hasta için en konforlu ve etkili tedavi yöntemini belirlemesi gereklidir.  Kısacası tüm burun ve sinüs ameliyatları ile ilgili olarak şu söylenebilir: Doğru eller, doğru teşhis ve doğru yöntem, tedavi için en doğru başlangıçtır.
Kaynak

Burun Akıntısı Ciddi Hastalıkların Habercisi Olabilir

Genellikle soğuk algınlığından kaynaklandığı düşünülerek geçiştirilen burun akıntısının rengi, kokusu, süresi veya tek taraflı olması farklı hastalıkları işaret edebiliyor. Burun akıntısının 10 günden fazla sürdüğü durumlarda zaman kaybetmeden uzman bir doktora başvurulması gerekiyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Yalçın Varnalı, geçmeyen burun akıntısı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.Aşırı üretilen mukus burun- geniz akıntısına, öksürük ve boğazda tahriş hissine yol açabilmektedir. Yaşanan akıntı şeffaf ve sulu olabileceği gibi; yoğun, kokulu hatta kanlı olabilmektedir. Aşırı burun akıntısı; bağışıklık sistemi düşük ve sigara içenlerde sinüzit, bronşit gibi ikincil enfeksiyonlara zemin hazırlayabilmektedir.  Yoğunlaşan mukus akıntısı orta kulakta sıvı birikimi ve orta kulak iltihabı gelişmesine, dolayısıyla kulak ağrısına ve işitme kaybına yol açabilmektedir. Mukus akıntısıyla birlikte görülebilen kronik geniz akıntısı ise geçmeyen öksürüğe ve hatta ses kısıklığına neden olabilmektedir.
Kaynak

Geçmeyen burun tıkanıklığı neden olur? Burnum sürekli tıkalı ne yapmalıyım?

Burnun içinde bulunan kıllar ve burnun mukuslu yapısı dışarıdan soluduğumuz havadaki tozu ve mikropları tutarak havayı temizler ve akciğerlerimiz temiz havanın ulaşmasını sağlar. Burun orta direği ve burun etleri burnun yapısını oluşturur. Mevsim değişiklikleri, grip ya da enfeksiyonlar burnun nefes alış verişini zorlandırır ve burun tıkanıklığına neden olabilir. Burun tıkanıklığı burundan nefes alıp vermeyi zorlaştırır. Burun tıkanıklığı kısa süreli olduğu sürece normal kabul edilir ancak uzun süren burun tanıklıkları farklı rahatsızlıklara sebep olabilir.
Kaynak

Burun Tıkanıklığı: Nedenleri? Nasıl geçer?

Bu sağlık sorunu genel olarak soğuk algınlığı veya grip gibi solunum sistemi rahatsızlıklarına bağlı olarak meydana gelmektedir. Ancak bu tür hastalıklara ilişkili olan tıkanıklıklar ortalama üç veya beş gün içinde iyileşmektedir. Bununla birlikte eğer iyileşme süreci uzuyorsa, bunun nedeni altta yatan başka bir hastalık olabilmektedir. Bu nedenle bir haftadan geçmeyen burun tıkanıklığı için mutlaka uzman bir hekime başvurmanız gerekmektedir.
Kaynak

Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Burun tıkanıklığına çözüm için öncelikli olarak kulak burun boğaz uzmanına görünmek gerekir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi burun tıkanıklığının tedavisi de nedene yöneliktir. Altta yatan nedeni bulmak için endoskopi yöntemi uygulanabilir. Alerjik nezle ya da burun eti büyümesine bağlı olarak gelişen burun tıkanıklığı için steroid içeren burun spreyleri ya da burun yıkama solüsyonları doktor tarafından önerilebilir. Burun eğriliği gibi İlaç tedavisi ile çözüm bulunamayan burun tıkanıklığını açma için burun ameliyatı yapılabilir. Burun tıkanıklıklarının tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem ise radyofrekans cerrahisidir. Yüksek frekansa sahip olan radyofrekans dalgaları kullanılarak yapılan müdahale ile burun tıkanıklığı açma işlemi hasta için daha sağlıklı ve daha konforlu bir yöntemdir.
Kaynak

Geçmeyen Burun Akıntısının Nedeni Grip Değil Alerji Olabilir

Geçmeyen burun akıntınız, tıkanıklık, hapşırma gibi belirtileriniz varsa öncelikle alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için bir alerji uzmanına gitmeniz gerekir. Doktorunuz bazı testlerle alerjinize neyin neden olduğunu ve tetikleyicilerinizi belirleyecektir.Hem mevsimsel hem de yıl boyu süren alerjiler burun akıntısı, tıkalı burun ve hapşırmaya neden olabilir. Bu nedenle doktorunuz belirtileriniz ve mevcut durumunuza göre size uygun alerji testini yapacaktır.Tetikleyiciniz belirlendikten sonra alerji aşısı ve alerjenden korunma seçenekleri ile belirtilerinizi kontrol altına alabilirsiniz.Geçmeyen Burun Akıntısının Nedeni Grip Değil Alerji Olabilir
Kaynak

Burun tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Tek taraflı ve alerjik burun tıkanıklığının nedenleri

Kış hastalıkları, grip, nezle ve sinüzit gibi rahatsızlıklar burun tıkanmasına neden olan en önemli etkenlerdir. Bununla birlikte çevresel ve alerjik reaksiyonlar da burun tıkanıklığını tetikleyebilir. Genellikle bağışıklık sisteminin zayıflaması ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının artması ve nadir de olsa psikolojik nedenlerle ortaya çıkabilir. Başta burun spreyi ve damlası olmak üzere birçok farklı ilaç burun tıkanıklığına iyi gelmektedir. Ayrıca bitkisel çözümler de burun tıkanıklığını açma yöntemleri arasındadır. 
Kaynak

Çocuklarda Burun Tıkanıklığı Sebepleri ve Tedavisi

Sağlık açısından hayati önem taşıyan, tüm hastalıkların tedavisinde birincil gelen ve hayat kalitesini arttıran şey, sağlıklı ve doğru nefes alıp vermektir. Hatta kaliteli ve sağlıklı yaşamda, nefesin alınma yollarının dahi etkili olduğunu belirtmekte yarar var. Ağızdan alınan nefesle burundan alınan nefes, havanın kalitesi, daha iyi koku alma ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurma alanlarında farklılık yaşanmasına neden olur. Bu yüzden yaşam kalitesi için burundan nefes alıp ağızdan nefes verme yolu seçilmelidir ve bu ilk yaşlardan itibaren alışkanlık haline getirilmelidir. Çocukluk döneminde başlaması gereken bu alışkanlık, çocuklarda burun tıkanıklığı görülmesi ile kaybedilebilir. Bu yüzden erken yaştan itibaren oluşan burun sorunlarının önlemini almak gerekir. Geniz eti, burnun kemik ve kıkırdak yapısında eğrilik, alerjik rinit ya da soğuk algınlığı gibi nedenler sonucu oluşan burun tıkanıklıkları, çocukların hem o anki hem de ilerleyen yaşlarında ciddi sorunlara neden olabilir. Bunun için gerekli önlemlerin alınması ve bir sorun varsa, sorun tespit edilir edilmez tedavi sürecine başlanması gerekir.
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.