Kasım 28, 2022

Kulak Burun Boğaz

Ameliyathanelerimizde hastanın konforu ve başarılı bir ameliyat sürecine katkı sağlayacak gerekli cerrahi setlerle donatılmıştır. Bu setler, endoskopik sinüs cerrahisi, orta kulak ve mastoid cerrahisi alanlarındaki hekim pratiğine katkı sağlayan donanımlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ameliyathanelerimizde baş ve boyun bölgesinin büyük kanserlerinin ameliyatları da başarıyla gerçekleştirecek tıbbi donanım, hekim kadrosu ve yoğun bakım hizmetleri bulunmaktadır.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz, KBB

Ana Sayfa > Tıbbi Birimler > Kulak Burun Bogaz
Sağlıklı bir yaşam geçirebilmek ve hayat kalitemizin yüksek kalmasını sağlamak için vücutta yer alan organların ve sistemlerin doğru şekilde çalışması çok önemlidir. Birbiriyle bağlantılı olan vücut sistemi organlarından birinde yaşanacak en küçük sorun, diğer organların da doğru çalışmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Kulak, burun ve boğaz ise bu sistem elemanlarının temel taşları arasında yer almaktadır.
Kaynak

Medient 7/24

Dış kulak hastalıklarının tedavisi için doğru teşhis önemlidir. Dış kulak hastalıklarının tanı ve tedavileri M…İç kulak hastalıkları sonucu oluşan işitme problemleri, doğru bir teşhis ve müdahale ile çözülebilmektedir….
Kaynak

Burun Estetiği

Ameliyat sırasında doku ilavesi gerekebilir, bu hastanın kulak ya da kaburgasından alınabileceği gibi sentetik doku da kullanılabilir.
Kaynak

Burun Eti (Konka) Tedavisi

KBB rahatsızlığı olan hastaların çoğu burun tıkanıklığı, burun etlerinin (konka) şişmesi sebebiyle doktora başvurur. Özellikle geceleri solunumda büyük sorunlara yol açabilen burun eti büyümesi, zaman zaman hiçbir neden yokken oluşabilmektedir. Bunun yanı sıra alerjik durumlarla da ortaya çıkabilmektedir. Burun etinin alerjik etken ile karşılaştığı zaman içine gelen kan akımının çok artacağından birkaç milimetre büyüyebilmektedir. Birtakım burun iltihapları sebebi ile de büyüme meydana gelebilmektedir. Yaşa bağlı olarak da burun etleri büyüyebilmektedir.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları bölümleri Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde ve tıp merkezlerinde hizmet vermektedir. Multidisiplinler yaklaşım ile kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem medikal hem de cerrahi tedavisi yapılmaktadır.Acıbadem Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümlerinde; işitme kayıpları, kulak enfeksiyonları, denge hastalıkları, baş dönmesi, kulak çınlamaları, kronik sinüzit, burun alerjileri, koku alma bozuklukları, burun kanamaları, burun tıkanıklığı ve burnun dış görünümü ile ilgili problemler, nazal polipozis gibi burun hastalıkları, gözyaşı bezi tıkanıklıkları, ses bozuklukları, yutma problemleri, gastroözefajiyal reflü gibi boğaz hastalıkları ile baş ve boyun bölgesi tümörleri alanında tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.
Kaynak

Geçersiz başlık

Çıkış yapmış editörler için sayfalar daha fazla bilgi

Kaynak

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi

Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavi hizmetleri en son bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında sunulmaktadır. Baş ve boyun kanserleri, tüm vücut kanserlerinin yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.
Başta gırtlak olmak üzere Baş ve boyun kanserleri; ağız boşluğu, dudaklar, yanakların iç kısmı, diş eti, damak, dil, ağız tabanı, burun, geniz, yüz kemikleri içindeki sinüs kanserlerini, yutağı, kulak kepçesi ve dış kulak yolu kanserlerini, yemek borusunun giriş kısmını ve bir de tükürük bezleri kanserlerini kapsar.

Baş ve boyun kanserleri, erken teşhisi kolay ve edildiğinde de tedavi başarı oranı yüksek kanser türleri arasında yer almaktadır.

Baş Boyun kanserlerinde sigara kullanımının katkısı tüm vücut kanserlerinde olduğu gibi yüksektir. Bu bölgenin kanserlerini artıran riskler arasında sigara ve tütün ürünlerine maruz kalma dışında, alkol ve HPV virüsü ve ağız hijyeninin bozuk olması ve kötü beslenme ilk sıradadır. Ayrıca ışın tedavisi ve beslenme ile ilgili faktörlerin de hastalığın görülmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. Dudak ve cilt kanserlerine neden olan etkenler arasında güneş ışığına maruz kalmak önemli yer tutar.

Türkiye’de en sık gırtlak, dudak ve dil kanserleri görülmektedir. Baş- boyun kanserleri erkeklerde, kadınlardan yaklaşık 5 kat fazla görülmektedir. İleri yaşlarda daha sık karşılaşılmaktadır.

Baş ve boyun kanserlerinin büyük çoğunluğu erken dönemde belirti verirler. Belirtilerin erken fark edilmesi ve hastanın bir KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı tarafından değerlendirilmesi tedavide başarı şansını arttıran en önemli unsurlardandır. Unutulmamalı ki, uygun tedavi ancak erken tanı ile mümkündür.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz

Hastanemizde Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisimizin Tedavi Ettiği Hastalıklar

İşitme ve konuşmada yaşanan bozukluklar.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi

Bölümümüzde Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi ve alt branşlarıyla ilgili hastalıkların tümü en ileri teknoloji imkanları kullanılarak teşhis ve tedavi edilebiliyor.
Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü’nde ayrıca multidisipliner yaklaşım gereken hastalarımızı aşağıda belirtilen toplantılarda tartışıyoruz:Konjenital (doğumsal) kulak burun boğaz ve havayolu sorunları tedavi ve cerrahisi.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve KBB Randevu

Kulak burun boğaz bölümü kısa adıyla KBB, kulaklar, burun ve sinüsler, ağız boşluğu, yutak, gırtlak ve boyun bölgesindeki hastalıkların tıbbi ve cerrahi hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.Hastanelerimizin kulak burun boğaz bölümü (KBB) hem yetişkinlerehem de çocuklara hizmet sunmaktadır. Amacımız kulak, burun ve boğaz şikâyetleriyle hastanelerimize gelen hastalarımıza, uzman hekimlerimizin ve en son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarımızın eşliğinde en kaliteli hizmeti sunmaktır.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Ana Sayfa / Hizmet Alanlarımız /
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Kulak Burun Boğaz Bölümü (otorinolaringoloji) (KBB), tüm yaş gruplarında dış kulak, orta kulak, kulak zarı, burun, boğaz, ses teller, yemek borusunun (yutak) üst bölümü ve yüz sinirleriyle ilgili hastalıkların ve iç kulakla beyin arasında yer alan patolojilerin tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp alanıdır.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü

Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz bölümümüzde; kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavi hizmetlerini sunuyoruz.Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz bölümümüzde; kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavi hizmetlerini sunuyoruz.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarının teşhis ve tedavisi için; endoskop, mikroskop, robot eşliğinde lazer ve radyofrekans gibi yüksek teknolojik cihazların kullanıldığı Anabilim Dalımız’da yıllık yaklaşık 3000 ameliyat, 8000 ayaktan tedavi ve 5000 odyolojik test hizmeti verilmektedir.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği: D Blok 14. Kat
Tel: (312) 202 64 80
Kaynak

Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hastanelerimizin KBB Kliniğinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri; kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskopik otoskopi; larinks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringostroboskopi kullanılmaktadır. İşitme, konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji laboratuvarlarımızda modern odyometre, impedansmetre, ABR, elektrokokleografi, otoakustik emisyon ve kompüterize elektronistagmografi üniteleri bulunmaktadır. İşitme kayıplarının telafisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında değerlendirilip uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır. Kliniğimiz benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalarının modifiye Epley manevrası ile rehabilite edildiği öncü kliniklerden biridir.
Kaynak

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Başkent Üniversitesi KBB Anabilim Dalı çalışmaları 25 Temmuz 1994’te Ankara Hastanesi’nde başlamıştır. KBB Anabilim Dalına bağlı Odyoloji ve Konuşma Ses Bozuklukları bölümümüz Adana, Ankara, Konya, İstanbul, İzmir ve Alanya Hastanelerinde hizmet vermektedir.
Tüm hastanelerimizin KBB kliniklerinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi

Ankara Güven Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi (KBB-BBC) bölümü hastalıkları tanı ve tedavisinde kendini bu alanda tıbbi ve cerrahi bakımı vermeye adamıştır. KBB-BBC alanında bulunan 8 alt dalda ( Otoloji, baş boyun kanserleri, alerji, laringoloji, rinoloji, uyku bozuklukları, pediatrik otolaringoloji ve havayolları ) yetişmiş hekimlerimiz alanlarındaki her türlü tıbbi ve cerrahi tedaviyi düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Hastanemizde ayrıca işitme testleri ile işitmeye yardımcı yöntemler uygulanabilmekte, denge bozuklukları ve baş dönmesi merkezlerimiz ile ayaktan cerrahi merkezimiz siz hastalarımıza hizmet vermektedir.
Kaynak

Ekol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

Kulak Burun Boğaz UzmanıKulak Burun Boğaz Uzmanı
Kaynak

Lokman Hekim Sağlık Grubu

Kulak Burun Boğaz bölümümüzde; kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavi hizmetlerini sunuyoruz.
Kaynak

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Kurucu Akademik Personeli’nin Ekim 1977’de Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek binasında göreve başlaması ve resmi açılışın 19 Mayıs 1978’de yapılması ile birlikte Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’ da resmen kurulmuş oldu.Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kaynak

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi – Near East University Hospital

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Hastalıkları Anabilim Dalı 7 ayrı alt bölümü kapsamaktadır. Bunlar;ii. Otoloji / Nörotoloji: Bu birim kulak ve iç kulak hastalıklarını içerir. Bu grupta yer alan hastalıklara örnek olarak her türlü dış, orta ve iç kulak hastalıkları, kulak iltihapları, işitme problemleri, kulak çınlamaları, baş dönmeleri, yüz felçleri sayılabilir.
Kaynak

Kulak Burun Boğaz

Prof. Dr. Elif BaysalProf. Dr. Devrim BektaşYonca Çoluk
Doktor Öğretim ÜyesiASİSTAN HEKİMLERİMİZDr. Emre KoçakDr. Esra YabirDr. Çağatay ErdoğduDr. Muhammed İrfan Şenocak

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.