Kasım 28, 2022

Ozon ile Diz Ağrısı Tedavisi

Diz ağrısının birçok nedeni vardır. Diz eklemi vücudumuzun en hareketli eklemidir. Oturup kalkma esnasında dizin kıvrılması ve spor yada eklem hareketlerinin zorlanması ile yıllar içinde oluşan zorlanmalar dizimizin dejenere olmasına neden olur. Aynı zamanda eklem hastalığı diye bildiğimiz romatizma gibi hastalıklar ve kıkırdak sentezinin azaldığı eklem hastalıkları yaş ilerledikçe dize sorun çıkarmaktadır.
Kaynak

Ozon Tedavisi

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Merhabalar Kemal Bey, geçmiş olsun.
Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.
Ozon tedavisi uygulanan hastaların kan şekeri dikkatle izlenmelidir. Çünkü ozon tedavisi sonucunda kullanmaları gereken ilaç dozu çok azalmaktadır.
Kan şekerinde düzene girme yanında hastaların genel durumunda düzelme, iş gücünde artış ve uykusunun düzene girmesi görülür. Hücresel immunite de artış yanında antioksidan savunma gücünde de artış görülür. Bu da şeker hastalarının korkulu rüyası olan mikrobik hastalıklara yakalanma konusunda başarı sağlamaktadır.
Cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalar, öncelikle bir üroloji uzmanına, başvurarak altta yatan herhangi bir organik sebep olup olmadığına araştırması gerekmektedir. Ozon Tedavisi, klasik olarak tüm hastalıklarda olduğu gibi, cinsel fonksiyon bozukluklarında da kanlanmayı ve oksijenlenmeyi arttırarak sertleşme probleminin de azalmasına yardımcı olabilir. Cinsel fonksiyon bozukluklarında altta yatan sebeplere bakıldığında görülecektir ki, ozon tedavisi tüm bu hastalıklarda etkilidir. Dolayısıyla ozon tedavisi, altta yatan hastalığı da tedavi ederek cinsel fonksiyon bozukluklarının azaltılmasına yardımcı olur.
Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır?

TR | EN | AR | RU
Kaynak

Ozon ve PRP’nin Mucizeleri

TR | EN | AR | RU
Kaynak

Diz Ağrısında Ozon ve Akıllı Plazma Tedavisi

Merhaba, geçmiş olsun öncelikle…bu durumda kireçlenme diz kapağının arka kısmındaki kıkırdak yapının hasarına bağlı gelişiyor… kıkırdak yapıya giden kan akışı sınırlı olduğu için burası bir türlü iyileşmiyor ve kronik bir hal alarak sürtünmeye bağlı kireçleniyor… burada kalıcı bir iyileşme sağlamak için Proloterapi ve Ozon Tedavisi uygulamak gerekir..Proloterapi ve Ozon tedavisi ile buradaki kan akışı ve oksijen miktarı artar ve bir iyileşme süreci başlar… iyileşme ilerlediği zaman ağrılar ve kireçlenme azalarak ortadan kaybolur… daha detaylı bilgi için ayrıntılı muayene gerekir… kliniğimizi ararsanız tedavinizi gerçekleştirebiliriz… iyi günler dileriz…
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir, Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Ozon tedavisinin en sık kullanıldığı hastalıkların başında fibromiyalji gibi otoimmün hastalık olarak adlandırılan bağışıklık sistemi hastalıkları gelir. Otoimmün hastalıklarda vücut kendi doku ve hücrelerini yabancı hücre olarak algılar ve bu hücrelere yönelik saldırı ve savunma gibi bağışıklık yanıtları ortaya koyar. Bu durumda vücudun etkilenen dokularında bir dizi iltihabi reaksiyon gerçekleşir ve hastalık tablosu ortaya çıkar. Yaygın görülen otoimmün hastalıklardan biri olan fibromiyalji varlığında sıklıkla yaygın kas ağrısı, kronik yorgunluk, uyku bozukluğu, dil ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde gerileme ve duygudurum dalgalanmaları gibi belirtiler görülür. Genç yetişkinlerde daha ağır semptomlarla seyreden ve kişinin yaşam kalitesini büyük oranda azaltan bu hastalık tablosunu bütünüyle ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi mevcut değildir ancak semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin ve kişinin işlevselliğinin korunması amacıyla bazı girişimler uygulanır.
Kaynak

Ozon tedavisi uygulama metotları nelerdir ? Ozon nasıl uygulanır ?

En çok tercih edilen bu yöntem, steril vakumlu ozon şişesine kişiden 100 cc kan alınır, ozon jeneratöründen çekilen ozon gazı, hekim tarafından belirlenen dozda alınan kan içine verilir. Ozonlanan kan tekrar aynı damar yolundan kişiye geri verilir. Böylece kanın ozonlanması ile, hücre ve dokuların oksijenlenmesi artırılır ve tüm vücut sisteminde olumlu etki sağlanarak hissedilen bir zindelik meydana gelir. Genelde haftada 2 gün, 7 ila 15 seanslık kür seklinde uygulama tamamlanır. Yıl içinde ayda bir seans devam edilmesi, bağışıklık sistemi açısından hatırlatma dozu, hastalıklardan korunma ve zinde kalmak açısından önerilmektedir.
Kaynak

Ozon Tedavisi ve Kireçlenme

Bir eklem rahatsızlığı olan kireçlenme, eklemlerin çevresindeki kıkırdak dokunun aşınması ile ortaya çıkan ve tedavi edilmez ise ilerleyerek ağırlaşan bir kronik sağlık sorunudur. Kireçlenme en fazla diz, boyun, omuz, kalça ve bel eklemlerinde görülmektedir. Kireçlenme nedenleri arasında ilerleyen yaş, eklemlerin aşırı kullanımı, fazla kilo, aşırı yük kaldırma ve genetik nedenler sayılabilir. Kireçlenme belirtileri eklemlerde ağrı, hassasiyet, şişkinlik ve eklemler hareket ettirildiğinde çıkan seslerdir. Kireçlenme rahatsızlığı ilaç, fizik tedavi ve ilerleyen aşamalarda cerrahi girişimle tedavi edilmekte olup günümüzde sağladığı faydanın tespit edilmesiyle birlikte ozon tedavisi ile de tedavisi yapılmaya başlanmıştır. Kişinin günlük aktivitelerini kısıtlayan ve yaşam kalitesini düşüren kireçlenme rahatsızlığının ozon tedavisi gibi doğal bir yöntemle iyileştirilebiliyor olması, ozon ile kireçlenme tedavisine ilgiyi artırmıştır. Ozon gazı kireçlenme tedavisinde üç şekilde uygulanır. Majör ozon tedavisi özellikle yaygın kireçlenme durumlarda sistemik antiinflamatuvar ve oksijenizasyon etkisi ile, minör ozon tedavisi majör ozon tedavisi ile etkinliği artırmak için diğeri ise eklem içi ve çevresi ozon ve ozonize PRP enjeksiyonları ile yapılmaktadır. Eklem içerisine yapılan ozon enjeksiyonu sayesinde sağlanan oksijenizasyon ile kireçlenmenin kaynağına etki edilerek ağrı ve şişkinlik gibi belirtilerinin ortadan kaldırılması sağlanır. Kireçlenme olan bölgeye ozon enjeksiyonu yapılması ile söz konusu bölgede yenilenme ve iyileşme meydana gelir. Ozon tedavisinin antienflamatuar etkisi ile eklemlerdeki iltihabın kurutulması sağlanır. Bu iyileşmenin sonucu olarak söz konusu rahatsızlığın sebep olduğu hareket etmede zorluk, ağrı, hassasiyet ve şişkinlik gibi belirtiler de ortadan kaldırılarak hastanın günlük yaşantısına konforlu bir şekilde devam etmesi sağlanmış olur.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Faydaları Nelerdir?

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.
Kaynak

Ozon Tedavisi – Doç. Dr. İbrahim Aşkar

Gerçekleştirilen ozon tedavisi çeşitli şekillerde vücut içine sokulabilir. Sıvı ya da gaz karışımı sonrasında kanla birleştirilme olayıdır. Deri altına veyahut damar içine de enjekte edilebilir. Çeşitli yöntemler sayesinde vücut içine takviyesi gönderilebiliyor. Ayarlanan ozon doz miktarı; hastanın durumuna, yaşına ve hastalığın seyrine göre değişim göstermektedir. Tek başına kullanılmaz ve bu sebepten dolayı bazı oranlarda belirlenen oksijenlerle karıştırılarak uygulanmış olur.
Bu karışımın içinde en az %5’lik oranda ozonun bulunması gerekiyor. Doğrudan damarın içine verilemediğinden dolayı farklı tekniklerle vücuda verilir. Bunlar; iki farklı yöntemle kullanıldığından dolayı kabul görülmektedir. Sistemik uygulamasında majör yöntem çok sık tercih edilir.
Burada hastadan alınan 50-200 cc aralığındaki kanın; oksijen ve ozonla karışımı gerçekleştirilir. Yaklaşık olarak 10 dakikalık bir bekleme sürecine ihtiyaç vardır. Ortaya çıkan yeni karışımı; damar yolu ile tekrardan hastaya verilmesiyle gerçekleştirilir.
Diyabet ve kanser hastalarında genelde damar yolu bulunamadığından dolayı bu işlemi anüs veya vajinadan vererek de tedavi gerçekleştirilebilir. Bu yöntem sayesinde bağırsak ve karaciğer rahatsızlıklarında da etkili bir yöntemdir.
Lokal uygulaması yönteminde ise ilk olarak hastanın hastalığına uygunluğu olması için değerlendirme yapılır. Ardından hastaya uygun doz miktarı ayarlanarak; oksijen ve ozon karışımının eklem, tendon, cilt üzeri, kas veya vücudun belli başlı boşluklarına uygulaması gerçekleştirilir.
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.