Kasım 28, 2022

Ozon Tedavisinin Yan Etkileri – Biyofonksiyonel TIP

Çok ciddi yan etki olmamakla birlikte; Gebeliklerin ilk 3 ayında, alyuvarlarda enzim (gl-6-f-dihidrogenaz) eksikliğinde (favizm-bakla allerjisi), aşırı alkol kullananlarda,  hipertroidisi (tiroidin aşırı çalışması) olanlarda, ileri derece kansızlık ve kanama pıhtılaşma sorunu olanlarda, yeni gelişen kalp krizi ve beyin kanaması olanlarda, organ nakli olup bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç kullananlarda, ileri evre tümör hastalarında, bilinci kapalı kişilerde uygulanmamalıdır. Ozonun vücutta etkisi yoğunluğuna ve dozuna bağlıdır. Hekim hastanın durumu ve hastalığın cinsine göre uygulanacak tedavi protokolünü belirler. Ozon terapinin bilimselliği ile ilgili binlerce çalışma olup etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Güvenilir, doğal bir tedavi olup doğru uygulanırsa yan etki olasılığı oldukça düşüktür. 
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir, Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Üç oksijen molekülünün birleşmesi ile ortaya çıkan ozon gazı, organik yapıdaki bileşikleri oksitleyerek bozma potansiyeline sahip en güçlü kimyasallardan biridir. Sağlıklı atmosfer yapısını bozan ve solunum yolu ile vücuda alınması durumunda pek çok doku ve organ üzerinde toksik etkiler gösteren bu kimyasal bileşen aynı zamanda virüs ve bakteri gibi zararlı organizmalar üzerinde de etkilidir. Bu özelliğinin keşfinden sonra ilk olarak dezenfeksiyon amacıyla yüzey temizliği gibi alanlarda kullanılan ozon gazı günümüzde ise antiseptik etkisinin yanı sıra ağrı kesici, iltihap giderici ve bağışıklık fonksiyonunu düzenleyici etkileri ile medikal alanda pek çok branşta tercih edilmektedir.Ozon gazı canlı organizma ile temas ettiğinde hızlı şekilde moleküler oksijene ve oksijen radikallerine dönüştürülür. Vücutta hafif düzeyde bir oksidatif strese yol açan bu durum organizma tarafından bir tehdit olarak algılanır. Bunun sonucunda antioksidan olarak adlandırılan savunma sistemlerinde görev alan enzimler uyarılır ve etkilenen bölge oksijenden zengin hale getirilerek toksinlerden arındırılır.
Kaynak

Ozon Tedavisinin Yan Etkileri Var Mıdır, Zararlı Mıdır? Ozon Tedavisi Zararları Nelerdir?

 Ozon Tedavisinin Yan Etkileri Var mıdır, Zararlı mıdır?  Ozon tedavisi dokulara ulaşan oksijen miktarının önemli ölçüde arttırılmasına yardımcı olur. Tıbbın pek çok farklı alanında kullanılan bir yöntemdir. Doktorların önerileri doğrultusunda yapılan bu tedavi yöntemi, rutin tıbbi tedavinin sonuçlarına herhangi bir etki etmez. Bu da ozon tedavisinin yönteminin en önemli artılarından biridir.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Kimlere Uygulanır?

Ozon tedavisi, bir rahatsızlığı ya da oluşan yarayı tedavi amacıyla vücudunuza ozon gazı uygulanmasını ifade eder. Ozon gazı, üç oksijen atomundan (O3) oluşan renksiz bir gaz olarak tanımlanır. Bağışıklık sistemini uyarmak suretiyle tıbbi hastalıklar veya rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılabilir. 
Kaynak

Ozon Tedavisinin Yan Etkisi Var Mıdır?

Çeşitli hastalıkların tedavisi veya sağlıklı kişilerin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için başvurulan ve uygulaması gün geçtikçe yaygınlaşan ozon tedavisi, kişinin dokularına farklı yöntemlerle ozon gazı verilmesi işlemidir. Ozon tedavisinde hastadan alınan belirli miktardaki kana ozon gazı karıştırılarak yine hastaya verilmesi, ozonun üç oksijen atomundan oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu uygulamanın yan etkilerden uzak, şifa kaynağı bir metod olduğunu ortaya koymaktadır. Zira ozon tedavisi ile, insan vücudu için yaşamsal önemi olan oksijenin hücre ve dokulara etkin bir biçimde ulaştırılması ve oksijenin etkin bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Faydaları saymakla bitmeyen ozon tedavisinin yan etkileri çok kısıtlıdır. Ozon tedavisi, alanında uzman ve tecrübeli bir hekim tarafından uygulanmalıdır. Alanında uzman ve tecrübeli bir hekim, ozon tedavisinde uygulanması gereken dozu doğru şekilde uygulayacağından, yan etki görülme olasılığı hekimin uzmanlığı ve tecrübesiyle ortadan kaldırılmış olmaktadır. Ozon tedavisi, güvenilir ve yararlı bir tedavidir. Dr.Levent KARAFAKI, on yedi yıl önce başladığı ve 80.000’in üzerinde ozon tedavisi uygulaması ile ozon tedavisi konusunda Türkiye’nin en tecrübeli hekimleri arasında yer almaktadır…Ozon Tedavisi Ankara Dr. Levent Karafaki tarafından, kişiye özel tedavi protokolleri ile uygulanmaktadır.
Kaynak

Ozon uygulaması yararlı mı, zararlı mı?

Gazete Habertürk yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz, ozon tedavisiyle ilgili bilinmeyenleri yazdı.Ozon tedavisi, son yıllarda yaşlanmayı önlemeden (anti aging) diyabet tedavisine kadar her derde deva tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Bu tedavinin gerçekten etkinlik alanı var mı, varsa kimler yararlanır, riskleri, yan etkileri nedir, bu hafta bu konuyu mercek altına aldık.
Kaynak

OZON TEDAVİSİ

Ozon (O 3 ) – üç oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Yüksek enerjili, aktif oksijen formudur ve bu nedenle “aktif oksijen” olarak da anılır. Medikal ozon, ozon jeneratörlerinde üretilen % 5 saf ozon ve % 95 tıbbi saf oksijen karışımıdır. Tıpta, bakterisidal, virüsidal ve fungisidal etkilerinden yararlanır.Dezenfekte edici özellikleri nedeniyle su dezenfeksiyonu ve içme suyu arıtımı için dünya çapında kullanılan güçlü bir oksitleyici ajandır. Ozon depolanamaz ve yaklaşık 20 dakikalık yarı ömürle tekrar oksijene dönüşür. 
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Faydaları Nelerdir?

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.
Kaynak

Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Faydaları, yan etkileri, fiyatları

Ozon tedavisi, medikal ozon gazı kullanılarak bazı hastalıkların tedavi edilmesi yöntemidir. Ozon gazı medikal ozon jeneratörleri tarafından medikal oksijen kullanılarak üretilir. Avrupa, Amerika ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan ozon terapi etkili bir tedavi yöntemidir. Uygun doz ve seans sıklığı ve uygulama şekli tedavinin başarısında çok önemlidir.Ozon tedavisi virüslere karşı etkisi olan bir tedavidir. Virüs veya bakteri kişiye bulaşmadan önce uygulanan ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirir. Kişiye bulaşan viral veya bakteriyel enfeksiyonların daha hafif atlatılmasını sağlar. Ozon tedavisinin antiviral etkisinin ortaya çıkması için ozon tedavisinin uygun dozlarda ve seans sayısınca konunun uzmanı olan hekim tarafından uygulanması gerekmektedir. 10 seanslık bir protokolün 3-4. seansından itibaren bağışıklık sistemi güçlenmeye başlar.
Kaynak

Bel Fıtığı ve Bel ağrısında Ozon Tedavisi – İstanbul Şafak Hastanesi

Medikal OzonKeskin bir kokuya sahip, havadan daha ağır ve renksiz bir gaz olan ozon, üç oksijen atomundan oluşmaktadır. Florin ve persülfattan sonra üçüncü en kuvvetli oksidan ajandır. Dünyanın 25-30 km üzerinde ozonosfer katmanında yer alan O3 zararlı ultraviyole ışınların dünyaya gelmesini engeller. Medikal O3 ise daima saf O3 ve saf oksijenin karışımı şeklinde, konsantrasyonu 1 ve 100 μg/ml (%0.05– 5 O3) arasında kullanılır. Medikal O3’ün verileceği doz, hastanın durumu ve tıbbi endikasyona göre belirlenir.
Kaynak

OZON TEDAVİSİ NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Ozon tedavisi; hastadan alınan kanın, özel cihazlarla üretilen ozon gazı ile uygun oranda karıştırılarak hastaya geri verilmesidir. Ozon tedavisi 100 yılı aşkın süredir dünya genelinde yaygın bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış ve yetkilendirilmiş hekimler tarafından yapılabilmektedir.Ozon gazı (O3) üç oksijen atomu içeren bir moleküldür. Vücuda uygun dozda verildiğinde dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi ve anti-oksidan sistemi harekete geçirir. Bunun sonucunda plazmadaki oksijen oranını artar. Ayrıca dokulardaki oksijen miktarı artar. Böylece birçok hastalığı tedavi edebilmemizi sağlar. Bunların başında bağışıklık sistemindeki zayıflık ve dolaşımsal bozuklukların sebep olduğu hastalıklar gelmektedir.
Kaynak

Ozonun Etkileri

Ozon, yaşamımızı sürdürmek için hayatımızın her anında bize gerekli olan oksijen molekülünün üç atomlu halidir. Tıbbi oksijen olarak da bilinen bu molekülün sağlık üstündeki olumlu etkileri uzun zamandır biliniyor. İlk defa 1840 yılında keşfedilen ozon molekülünün, tıp alanında ilk olarak kullanılması bundan 16 sene sonra 1854’te gerçekleşiyor. O yıllarda sadece ameliyat odalarının ve tıbbi aletlerin sterilize edilmesinde kullanılan ozon molekülünün, ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği fikri ilk olarak 1934’te, Alman bir doktor olan Otto Warburg ortaya atıldı.Kanser üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Warburg, kanser hücresinin oksijensiz (anaerobik) ortamda yaşadığını keşfederek, iki kez Nobel Tıp Ödülü’ne layık görülmüş tek isimdir. Bu önemli bilim insanı, keşfinden yola çıkarak ancak oksijensiz bir ortamda hayatta kalabilen kanser hücresini yok etmek üzere araştırmalar yapmaya başladı. Bu araştırmalar sonucunda da ozon terapiyi geliştirdi. 1934 yılından bu yana, ozon terapi ile ilgili pek çok tıbbi çalışma yapılmış ve kanserden diyabete ve bağışıklık sistemi hastalıklarına kadar birçok farklı kullanım alanı keşfedilmiş, birçok sağlık sorununda etkili olduğu anlaşılmıştır.
Kaynak

Ozon Tedavisi I Kanın Ozonla Temizlenmesi I The LifeCo

TheLifeCo merkezlerinde Ozon terapi seasınızı planlayalımOzon terapi olarak da bilinen ozon tedavisi, sağlığı ve yaşam kalitesini artıran, güvenli, etkili ve bilimsel bir uygulamadır. Tüm dünyada geleneksel tıbbi yaklaşımı ve tedavileri destekleyen bir terapidir.
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.