Aralık 8, 2022

ABD'nin Pek Çok Eyaletinde Yasaklanan Ozon Tedavisi Nedir?

ozon, triatomik oksijen adı verilen 3 atomlu bir bileşendir. genel olarak dünyada güçlü oksidatif özellikleri ile makromoleküllerin yıkılması esasına dayanan prensiplerle içme suyu dezenfeksiyonunda ve tıbbı aletlerin sterilizasyonunda kullanılıyor.oksijen döngüsünün insan metabolizmasının temel gereksinimlerinden biri olduğu aşikar. yetersiz ve kalitesiz respirasyon metabolizmada kalıcı hasarlara sebep olup vücutta serbest radikalleri ortaya çıkarmaktadır. ozon tedavisinde temel prensip metabolizmadaki çözünmüş oksijenin oranın arttırılması prensibine dayanır ve lise 2’ye kadar biyoloji görmüş her insan vücut içerisindeki bu çevrimleri kolaylıkla anlayabilir.
Kaynak

Ozon Tedavisi Fiyatları 2022

Ozon tedavisi, genellikle tamamlayıcı bir uygulama olup farklı hastalıkların tedavisi aşamasında kullanılıyor. Özellikle solunum yolu hastalıklarının giderilmesinde aşamasında ozon yöntemi ile uygulanan tedavi ile daha başarılı sonuçlar elde etmek mümkün olabiliyor.Kana verilen ozon ile hastaların vücut dokularına oksijen ulaştırılması ile birlikte bu yöntem uygulanıyor. Günümüzde ozon tedavisi sayesinde dolaşım bozukluklarının cilt sorunlarının, solunum sorunlarının ve çeşitli diğer hastalıkların ortadan kaldırılması mümkün olabiliyor.
Kaynak

Rektal Ozon

Rektal ozon tedavisi, sindirim sağlığı için kanıtlanmış ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Ozon tedavisi, özellikle rektal insuflasyon tedavileri üzerinde oldukça faydalıdır. Bağırsaklara uygulanan ozon gazı akışı oksijene dönüştürülür, serbest radikalleri ortadan kaldırır ve patojenik mikroplara karşı son derece etkili olur.Rektal ozon ile zayıflama tedavisi daha çok bağırsak problemleri yaşayan bireyler üzerinde etkili olabilen bir terapi tekniğidir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, bağırsak florası ile beden sağlığı üzerinde çok ciddi bağlantılar olduğu görülmüştür. Bazı bilim insanları bağırsağı ‘ikinci beyin’ olarak nitelendirmiştir.Bağırsak florasının yeniden düzenlenmesi ve bu sayede vücudun genel sağlığının iyileştirilmesi ve dolaylı olarak kilo kaybının da sağlanması bakımından, rektal ozon terapisi faydalı olabilmektedir.
Kaynak

Rektal Ozon Terapi I Ozon Terapileri I The LifeCo

Rektal Ozon Terapi
Rektal Ozon yöntemi vücuda dikkatli bir şekilde, bağırsak mukozasından emilim yoluyla doğrudan ozon verilmesi olarak tanımlanabilir. Rektal ozon, rektal bölgede görülebilen fissür, fistül, hemoroid gibi hastalıklarda, erkeklerde prostat, kadınlarda jinekolojik hastalıklarda ve kanserin bu bölgede ortaya çıkması gibi metastaz durumlarında tedaviye destek olarak önerilir.Rektal Ozon Terapinin Faydaları Nelerdir?
Rektal ozon terapisinde ozon molekülleri tıpkı su, besinler ya da makattan fitil şeklinde verilen ilaçlarda olduğu gibi bağırsak cidarındaki hücreler tarafından emilerek kana karışır. Bağırsaktan emilerek kana karışan her şey gibi ozon da dolaşımla doğrudan karaciğere gider.
Kaynak

Saç İçin Ozon Tedavisi

Ozon ile saç tedavisi çok etkili bir yöntemdir.Saç köklerini uyarır ve hücre çoğalmasını sağlar. Saç hücrelerini besleyerek saç dökülmesini azaltır , saçların hızlı uzamasını sağlar ayrıca elektriklenen kuruyan saçların yumuşamasını yardımcı olur.Saçın ihtiyacı belirlendikten sonra hazırlanan solüsyonla saça derinlemesine masaj yapılır. Ozon terapi saç derisini dezenfekte ediyor ve gözeneklerin açılmasını sağlıyor.( Kısaca peeling etkiside diyebiliriz )
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Faydaları Nelerdir?

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.
Kaynak

Ozon Sauna – Fizyomed

Ozon Sauna Uygulaması
Ozon Sauna Nedir?Ozon Sauna Terapisi
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.