Aralık 8, 2022

Ozon Tedavisi Nedir? Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Merhabalar Kemal Bey, geçmiş olsun.
Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.
Ozon tedavisi uygulanan hastaların kan şekeri dikkatle izlenmelidir. Çünkü ozon tedavisi sonucunda kullanmaları gereken ilaç dozu çok azalmaktadır.
Kan şekerinde düzene girme yanında hastaların genel durumunda düzelme, iş gücünde artış ve uykusunun düzene girmesi görülür. Hücresel immunite de artış yanında antioksidan savunma gücünde de artış görülür. Bu da şeker hastalarının korkulu rüyası olan mikrobik hastalıklara yakalanma konusunda başarı sağlamaktadır.
Cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalar, öncelikle bir üroloji uzmanına, başvurarak altta yatan herhangi bir organik sebep olup olmadığına araştırması gerekmektedir. Ozon Tedavisi, klasik olarak tüm hastalıklarda olduğu gibi, cinsel fonksiyon bozukluklarında da kanlanmayı ve oksijenlenmeyi arttırarak sertleşme probleminin de azalmasına yardımcı olabilir. Cinsel fonksiyon bozukluklarında altta yatan sebeplere bakıldığında görülecektir ki, ozon tedavisi tüm bu hastalıklarda etkilidir. Dolayısıyla ozon tedavisi, altta yatan hastalığı da tedavi ederek cinsel fonksiyon bozukluklarının azaltılmasına yardımcı olur.
Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Faydaları Nelerdir?

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.
Kaynak

Ozon Tedavisinin Faydaları

TR | EN | AR | RU
Kaynak

OZON TEDAVİSİ NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Günümüzde ozon terapilerde %90 oranında uygulanan en yaygın yöntem “Major Ozonterapi” olarak adlandırılır. Hastadan alınan 50-100 cc kanın, özel bir set içerisinde jenaratör tarafından üretilen ozon gazıyla karıştırılıp hastaya geri verilmesidir. Bu yöntem ortalama 20 ile 25 dakika arasında sürmektedir.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir, Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Ozon tedavisinin en sık kullanıldığı hastalıkların başında fibromiyalji gibi otoimmün hastalık olarak adlandırılan bağışıklık sistemi hastalıkları gelir. Otoimmün hastalıklarda vücut kendi doku ve hücrelerini yabancı hücre olarak algılar ve bu hücrelere yönelik saldırı ve savunma gibi bağışıklık yanıtları ortaya koyar. Bu durumda vücudun etkilenen dokularında bir dizi iltihabi reaksiyon gerçekleşir ve hastalık tablosu ortaya çıkar. Yaygın görülen otoimmün hastalıklardan biri olan fibromiyalji varlığında sıklıkla yaygın kas ağrısı, kronik yorgunluk, uyku bozukluğu, dil ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde gerileme ve duygudurum dalgalanmaları gibi belirtiler görülür. Genç yetişkinlerde daha ağır semptomlarla seyreden ve kişinin yaşam kalitesini büyük oranda azaltan bu hastalık tablosunu bütünüyle ortadan kaldıracak bir tedavi yöntemi mevcut değildir ancak semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin ve kişinin işlevselliğinin korunması amacıyla bazı girişimler uygulanır.
Kaynak

Ozon tedavisi nedir?

Hastadan alınan kan ozonlanarak damar yoluyla hastaya verilir. Major yöntemin halsizlik, yorgunluğa iyi geldiği bilinmektedir. Bunun yanında bu yöntemde bağışıklık sistemi güçlenmektedir.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir, Ne İşe Yarar?

2. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN AKTİVASYONU: Medikal ozon ile bağışıklık sistemi olumlu yönde uyarılır. Bir yandan, ozonun ayrışmasından kaynaklanan ürünler, monositlerin ve T hücrelerinin biyolojik aktivatörleri gibi davranarak, interferon (IFN) gama ve beta, tümör nekroz faktörü (TNF) ve çeşitli tipler gibi kademeli bir sitokin salınımı üretir. Sedef hastalığı, astım ve romatoid artrit gibi alerjik-otoimmün hastalık türlerinin yararına savunma sistemimizin yeteneğini artıran interlökinler (IL). Öte yandan, kısmen tahrip olmuş virüs parçaları antikor üretimi için uyarıcı olarak işlev görebildiğinden, ozonun bir aşılama etkisi de vardır. Ayrıca ozon, beyaz kan hücrelerinin daha fazla saldırganlığına yol açtığından, virüsün daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde saldırıya uğramasını sağlar.
Kaynak

Ozon Tedavisinin Faydaları

Majör ozon tedavisi, üç oksijen atomundan oluşan ve oksijenin zenginleştirilmiş hali olarak da anılan ozon gazının, kişinin kendi kanıyla karıştırılıp kişiye tekrar verilmesi ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bunun yanı sıra, vücutta farklı doku ve boşluklara ozon gazı verilerek farklı etkiler oluşturulabilir. İnsanın olmazsa olmazı oksijenin başrolde olduğu ozon tedavisinin faydaları da tespit edilmiştir. Ozon tedavisi günümüzde pek çok hastalığa şifa olmakla birlikte herhangi bir hastalığın söz konusu olmadığı durumlarda da kendisinden fayda sağlanmaktadır. Şöyle ki, ozon tedavisi sağlıklı bireylere uygulanmak suretiyle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Ozon tedavisinin faydaları, antioksidan, antienflamatuvar ve bağışıklık sistemini regüle edici özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ozon tedavisi sayesinde hastalıkların tedavisinin sağlanmasının yanı sıra sağlıklı kişilerin hasta olmasının da önüne geçilebilmektedir. Ozon tedavisinin en büyük faydalarından biri, kandaki oksijen düzeyinin artırılarak dolaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesidir. Ayrıca oksijenin vücuttaki bütün hücrelere ulaştırılarak hücrelerin oksijeni etkin bir biçimde kullanımının sağlanmasıdır. Ozon tedavisinin vücuttaki hücre ve dokuların oksijenizasyonunu sağlaması, birçok hastalığın iyileştirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Ozon tedavisi, dolaşım sistemini iyileştirerek dolaşım sistemi bozukluklarından kaynaklanan hastalıkların iyileştirilmesinde olumlu etki sağlar. Ozon tedavisi sayesinde cilt hastalıklarının yanı sıra iyileşmeyen yaraların tedavisi de sağlanmaktadır. Ozon tedavisinin dokulardaki oksidatif stresi azaltması; kronik yorgunluk, stres, uykusuzluk ve depresyon gibi sorunların çözümünde fayda sağlar. Doku oksijenizasyonunun artması özellikle oksijeni sevmeyen kanser hücrelerinin engellenmesine katkı sağlayabileceği düşünülen (Otto Warburg) ozon tedavisi, fibromiyalji ile romatizmal hastalıkların tedavisinde de uygulanmaktadır. Otoimmün hastalıkların tedavisinde sağladığı iyi yönde etkiler, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarında da fayda sağlamasını sağlar. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisindeki başarılı sonuçları tespit edilmiş olan ozon tedavisinin detoks etkisi ile yaşlanmayı geciktirici ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile de zayıflamaya yardımcı etkileri mevcuttur.
Kaynak

Ozon Tedavisi (Terapisi) Nedir? Neye Yarar? Nasıl Yapılır?Özel Kardelen Tıp Merkezi

MAJOR OTOHEMOTERAPİ: Hastadan 100 ml kan steril vakumlu şişeye özel yöntemlerle alınır ve hekim tarafından belirlenen dozda tıbbi ozon gazı ile reaksiyona girdikten sonra aynı yoldan geri verilir. Bu tedavi toplamda 15 dakika sürmektedir. Tedavi sırasında ve tedaviden sonra hastamızın yaşam kalitesi hiç düşmediğinden günlük hayatına kaldığı yerden devam edebilir.
Kaynak

Prof. Dr. Ahmet Akgül

1 Major hemoterapi: Bu uygulamada bir miktar kan vücut dışına alınır, ozona dayanıklı bir şişede 5-10 dakika oksijen/ozon karışımıyla temas ettirilir ve sonra tekrar aynı kişiye verilir.
Kaynak

Ozon Tedavisi Hangi Hastalarda Uygulanabilir, Faydaları Nelerdir?

Sistemik uygulama genellikle
dolaşım sistemi bozuklukları, diyabetle ilişkili anjiyopati tabloları,
akut veya kronik viral enfeksiyon durumları, bağışıklık sisteminin
baskılanması ile ilişkili sağlık sorunları, kronik inflamasyon ile
seyreden kas-iskelet sistemi hastalıkları ve romatolojik hastaların
varlığında tercih edilir.
Kaynak

Ozon tedavisi uygulama metotları nelerdir ? Ozon nasıl uygulanır ?

Major Yöntem Major yöntem, bağışıklığın güçlendirilmesinde ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi, hastalıklardan korunma ve vücut direncini arttırma da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kaynak

Prof. Dr. Füsun ŞAHİN

1. Major Ozonlama: En yaygın kullanım yöntemdir. Bu yöntemde hastadan alınan 100-200 ml kan, dozu ayarlanmış ozonla karıştırılır ve tekrar hastaya damar yolundan verilir.
2. Minor Ozonlama: Hastadan alınan 2–5 ml kan, ayarlanmış doz ozonla karıştırılarak hastaya kas içine enjekte edilir.
3. Vücut Boşluklarına Uygulama: Rektal veya vajinal yoldan veya kulak yoluna püskürtme yöntemi ile ozonlama yapılır.
4. Eklem İçine ve kaslara ozon uygulama: Kas iskelet sistemi ile ilgili hastalıklarda ağrı ve inflamasyon kontrolü için eklem içine, tendon, ligaman, kas gibi yumuşak dokulara uygun doz ve yöntemle enjeksiyon yapılmasıdır.
Ozon Tedavisinin kullanıldığı durumlar: Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, damar dolaşım bozukluklarının giderilmesi, romatizmal hastalıklar ve fibromiyaljinin kontrolü, bel/boyun fıtıklarında ağrının azaltılması, omuz, diz gibi eklem hastalıklarının tedavisi, diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonların özellikle ayak yaralarının tedavisi, insülin direncinin azaltılması, metabolik sendrom, yara ve yanık tedavileri, kronik yorgunluk sendromu, baş ağrıları, migren, alerjiler, herpes (uçuk), zona tedavisi, tekrarlayan vajinal mantar, sağlıklı yaşam ve sağlıklı zayıflamanın sağlanması.
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.