Kasım 28, 2022

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Faydaları Nelerdir?

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.
Kaynak

OZON TEDAVİSİ NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Ozon tedavisi; hastadan alınan kanın, özel cihazlarla üretilen ozon gazı ile uygun oranda karıştırılarak hastaya geri verilmesidir. Ozon tedavisi 100 yılı aşkın süredir dünya genelinde yaygın bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış ve yetkilendirilmiş hekimler tarafından yapılabilmektedir.Ozon gazı (O3) üç oksijen atomu içeren bir moleküldür. Vücuda uygun dozda verildiğinde dolaşım sistemi, bağışıklık sistemi ve anti-oksidan sistemi harekete geçirir. Bunun sonucunda plazmadaki oksijen oranını artar. Ayrıca dokulardaki oksijen miktarı artar. Böylece birçok hastalığı tedavi edebilmemizi sağlar. Bunların başında bağışıklık sistemindeki zayıflık ve dolaşımsal bozuklukların sebep olduğu hastalıklar gelmektedir.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir, Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Üç oksijen molekülünün birleşmesi ile ortaya çıkan ozon gazı, organik yapıdaki bileşikleri oksitleyerek bozma potansiyeline sahip en güçlü kimyasallardan biridir. Sağlıklı atmosfer yapısını bozan ve solunum yolu ile vücuda alınması durumunda pek çok doku ve organ üzerinde toksik etkiler gösteren bu kimyasal bileşen aynı zamanda virüs ve bakteri gibi zararlı organizmalar üzerinde de etkilidir. Bu özelliğinin keşfinden sonra ilk olarak dezenfeksiyon amacıyla yüzey temizliği gibi alanlarda kullanılan ozon gazı günümüzde ise antiseptik etkisinin yanı sıra ağrı kesici, iltihap giderici ve bağışıklık fonksiyonunu düzenleyici etkileri ile medikal alanda pek çok branşta tercih edilmektedir.Ozon gazı canlı organizma ile temas ettiğinde hızlı şekilde moleküler oksijene ve oksijen radikallerine dönüştürülür. Vücutta hafif düzeyde bir oksidatif strese yol açan bu durum organizma tarafından bir tehdit olarak algılanır. Bunun sonucunda antioksidan olarak adlandırılan savunma sistemlerinde görev alan enzimler uyarılır ve etkilenen bölge oksijenden zengin hale getirilerek toksinlerden arındırılır.
Kaynak

Ozon Tedavisinin Faydaları

Ozon tedavisi mucizevi bir yöntemdir. Sitemiz içerisinde hangi hastalıklarda kullanıldığını, nasıl uygulandığını ve çalışma prensibini anlatarak “mucize” sıfatını neden yakıştırdığımızı anlatmaya çalıştık. Ancak en can alıcı nokta ozonun faydalarını sıralamamızda saklı…Tamamlayıcı tedavi yöntemi olan ozon terapi hayatımıza ilk olarak 2.Dünya Savaşı zamanında askerlerin yaralarını tedavi etmek için kullanıldığında girdi. Yaralar üzerindeki mucizevi etkisi görülerek şeker hastalığından kaynaklanan yaralarda 60 yılı aşkın bir süredir uygulanmaya devam etti. Bu etkilerin diğer sorunlarda ne gibi sonuçlar verebileceği günümüze kadar denendi. Böylece birçok hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahip oldu.
Kaynak

Ozon tedavisi nedir?

Renksiz ve doğal bir gaz olan ozon, bağışıklık sistemini uyarmak için bazı hastalıkların tedavilerine destek olmak amacıyla kullanılıyor. Kişiden alınan kan ile ozonun karıştırılması ve bu karışımın vücuda verilmesiyle uygulanan ozon yöntemi, pek çok alanda faydalı oluyor. Memorial Sağlık Grubu Uzmanları ozon tedavisi hakkında bilgi verdi.Ozon tedavisi, bir hastalığı veya yarayı tedavi etmek için vücudunuza ozon gazı verme sürecini ifade etmektedir. Ozon, üç oksijen atomundan (O 3 ) oluşan renksiz bir gazdır. Tıbbi açıdan ozon tedavisi 100 yılı aşkın kullanılmaktadır. Bağışıklık sistemini uyararak vücutta olan bir sorunu ortadan kaldırmak için kullanılabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre ozonun vücut sıvılarına temas etmesiyle ortaya çıkan reaksiyonlar vücutta kırmızı kan hücrelerini artırmakta. Bu da oksijen oranını yükseltir ozon tedavisinin vücuttaki sağlıksız süreçleri olumlu etkilediği bilinmektedir. Ozonun bakteri, virüs, mantar, maya, protozoa gibi olumsuz etkenleri temizlediği bilinir.
Kaynak

Ozon Nedir? Ozon Tedavisi Nedir ve Hangi Hastalıklarda Uygulanmalıdır?

Ozon tedavisi nedir?Son yıllarda tıpta koruyucu tedavi yöntemlerinin kullanımının artmasıyla birlikte, Latince “Tanrı’nın nefesi” anlamına gelen ozon da çeşitli yöntemlerle tıpta kullanım alanı bulmaktadır. Ozon, oksijenin yani O2 elementinin yüksek elektrik akımıyla O3 gazı formuna ulaşmasıyla elde edilmektedir. Elde edilen gaz değişik yöntemlerle vücuda uygulanarak oluşturulan kimyasal reaksiyonlardan iyileşme yönünde yararlanılmaktadır
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Kimlere Uygulanır?

Ozon tedavisi, bir rahatsızlığı ya da oluşan yarayı tedavi amacıyla vücudunuza ozon gazı uygulanmasını ifade eder. Ozon gazı, üç oksijen atomundan (O3) oluşan renksiz bir gaz olarak tanımlanır. Bağışıklık sistemini uyarmak suretiyle tıbbi hastalıklar veya rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılabilir. 
Kaynak

Dr. Öğr.Üyesi Ayşegül ELLİALTIOĞLU

Ozon Tedavisinin Faydaları Ozon Tedavisi; Bağışıklık siste…
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon & Ozon Terapi Uzmanı
Kaynak

Ozon Tedavisi Faydaları

Ozon tedavi, bağışıklık sistemini uyarmak için birçok hastalıkta destek tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ozon tedavisi faydaları sebebi ile oldukça rağbet gören popüler bir destek tedavi yöntemidir. Vücuttaki oksijen miktarını arttırarak kan dolaşımını destekleyen ve kan dolaşımını hızlandıran ozon tedavisi faydaları arasında; kronik yorgunluk, kas ağrılarının hafiflemesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç oluşturulması yer almaktadır.
Kaynak

Ozon Tedavisi I Kanın Ozonla Temizlenmesi I The LifeCo

TheLifeCo merkezlerinde Ozon terapi seasınızı planlayalımOzon terapi olarak da bilinen ozon tedavisi, sağlığı ve yaşam kalitesini artıran, güvenli, etkili ve bilimsel bir uygulamadır. Tüm dünyada geleneksel tıbbi yaklaşımı ve tedavileri destekleyen bir terapidir.
Kaynak

Ozon Tedavisinin Faydaları

Majör ozon tedavisi, üç oksijen atomundan oluşan ve oksijenin zenginleştirilmiş hali olarak da anılan ozon gazının, kişinin kendi kanıyla karıştırılıp kişiye tekrar verilmesi ile uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bunun yanı sıra, vücutta farklı doku ve boşluklara ozon gazı verilerek farklı etkiler oluşturulabilir. İnsanın olmazsa olmazı oksijenin başrolde olduğu ozon tedavisinin faydaları da tespit edilmiştir. Ozon tedavisi günümüzde pek çok hastalığa şifa olmakla birlikte herhangi bir hastalığın söz konusu olmadığı durumlarda da kendisinden fayda sağlanmaktadır. Şöyle ki, ozon tedavisi sağlıklı bireylere uygulanmak suretiyle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Ozon tedavisinin faydaları, antioksidan, antienflamatuvar ve bağışıklık sistemini regüle edici özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ozon tedavisi sayesinde hastalıkların tedavisinin sağlanmasının yanı sıra sağlıklı kişilerin hasta olmasının da önüne geçilebilmektedir. Ozon tedavisinin en büyük faydalarından biri, kandaki oksijen düzeyinin artırılarak dolaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesidir. Ayrıca oksijenin vücuttaki bütün hücrelere ulaştırılarak hücrelerin oksijeni etkin bir biçimde kullanımının sağlanmasıdır. Ozon tedavisinin vücuttaki hücre ve dokuların oksijenizasyonunu sağlaması, birçok hastalığın iyileştirilmesinde kilit rol oynamaktadır. Ozon tedavisi, dolaşım sistemini iyileştirerek dolaşım sistemi bozukluklarından kaynaklanan hastalıkların iyileştirilmesinde olumlu etki sağlar. Ozon tedavisi sayesinde cilt hastalıklarının yanı sıra iyileşmeyen yaraların tedavisi de sağlanmaktadır. Ozon tedavisinin dokulardaki oksidatif stresi azaltması; kronik yorgunluk, stres, uykusuzluk ve depresyon gibi sorunların çözümünde fayda sağlar. Doku oksijenizasyonunun artması özellikle oksijeni sevmeyen kanser hücrelerinin engellenmesine katkı sağlayabileceği düşünülen (Otto Warburg) ozon tedavisi, fibromiyalji ile romatizmal hastalıkların tedavisinde de uygulanmaktadır. Otoimmün hastalıkların tedavisinde sağladığı iyi yönde etkiler, astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarında da fayda sağlamasını sağlar. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisindeki başarılı sonuçları tespit edilmiş olan ozon tedavisinin detoks etkisi ile yaşlanmayı geciktirici ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ile de zayıflamaya yardımcı etkileri mevcuttur. Ozon Tedavisi Ankara Dr. Levent Karafaki tarafından, kişiye özel tedavi protokolleri ile uygulanmaktadır.
Kaynak

400 Bad Request

It is not a valid request!
Kaynak

Ozon Terapi Faydaları

Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırarak 365’in üzerinde hastalıkta aktif olarak kullanılan ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçledirerek kişinin iyileşmesini ve hastalıklardan korunmasını sağlar. Ozon Tedavisi Ankara Dr. Levent Karafaki tarafından, kişiye özel tedavi protokolleri ile uygulanmaktadır.
Kaynak

Ozon tedavisi nedir: Ozon tedavisinin cilde faydaları nelerdir?

Ozon gazının cilde faydaları keşfedildiğinden itibaren güzellik dünyasında ozon terapi uygulaması sıklıkla kullanılıyor. Eminiz sen de güzellik merkezlerinde, cilt bakım uygulamaları arasında ozon terapisini duymuşsundur.Ozon terapisi cilt bakımında hangi amaçlarla kullanıldığını anlatıyoruz. Kan dolaşımını arttırarak cildin yenilenmesini sağlayan bu işlem, her cilt tipi için uygun. Daha temiz, fresh, genç ve pürüzsüz bir cilt görünümü için ozon tedavisi uygulamasını detaylıca seninle paylaşıyoruz.
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.