Aralık 8, 2022

Ozon Terapi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Majör terapi, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirli miktarda şişelere ya da medikal kan torbalarına alınan kanın ozonlanarak, tekrar dolaşıma verilmesi işlemidir.Ozon torbalama ve kupa uygulaması, özellikle dolaşım problemi bulunan hastalarda majör terapi uygulamasıyla birlikte gerçekleştirildiği zaman, oldukça etkili ve başarılı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Zararı var mı & Kimlere Uygulanabilir?

Sistemik uygulamalardan biri olan majör yöntem günümüzde en sık tercih edilen ozon tedavi yöntemlerinden biridir. Hastalardan 50 cc-200 cc arasında kan alınarak ortalama 10 dakika boyunca ozon ve oksijen karışımıyla birleştirilmekte ve bu yeni karışım hastaya damar yolu ile geri verilmektedir. Majör yöntemde uygulama dozu ve seans sayısına karar verirken hastalığın ne olduğu ve hastanın yaşı gibi faktörlere dikkat edilmektedir.Rektal ve vajinal insüflasyon ise majör yöntemin alternatifi olarak uygulanmaktadır. Diyabet ya da kanser gibi damar yolunun açılamadığı hastalarda uygun dozda ozon ve oksijen karışımı anüs ya da vajinadan verilmektedir. Bu yöntemin avantajları arasında karaciğer ve bağırsaklarla ilgili hastalıklarda doğrudan etki etmesi de bulunmaktadır.
Kaynak

Ozon tedavisi nedir?

Majör ozon tedavisi nedir? Majör ozon tedavisinin faydaları nelerdir?
Kaynak

Prof. Dr. Ahmet Akgül

Diğer gazlar gibi ozon da suda çözünebilir. Ancak biyolojik sıvılarda oksijenden farklı olarak hızlıca biyomoleküller ile reaksiyona girmektedir. Bu reaksiyon ile reaktif oksijen türevleri ve lipid oksidasyon ürünleri ortaya çıkmaktadır. Reaktif oksijen türevleri hızla ortamdan uzaklaşır ve ozonun hızlı etkisinden sorumludurlar. Reaktif oksijen türevlerine örnek olarak süperoksit, hidrojen peroksit ve hipoklorik asit verilebilir. Özellikle hidrojen peroksit eritrositlere etki ederek oksijenin dokulara daha kolay bırakılmasını sağlar ve lökosit ve endotelial hücrelerde çeşitli interferon, interlökin ve transforme edici büyüme faktörü yapımını da artıran uyarıları tetikler. Lipid oksidasyon ürünlerinin yarılanma ömürleri saatlere ulaşabilmektedir ve ozonun uzun süreli etkisinden sorumludurlar.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Merhabalar Kemal Bey, geçmiş olsun.
Klinik muayeneniz sonucunda sağlıklı bilgi aktarılabilir.
Ozon tedavisi uygulanan hastaların kan şekeri dikkatle izlenmelidir. Çünkü ozon tedavisi sonucunda kullanmaları gereken ilaç dozu çok azalmaktadır.
Kan şekerinde düzene girme yanında hastaların genel durumunda düzelme, iş gücünde artış ve uykusunun düzene girmesi görülür. Hücresel immunite de artış yanında antioksidan savunma gücünde de artış görülür. Bu da şeker hastalarının korkulu rüyası olan mikrobik hastalıklara yakalanma konusunda başarı sağlamaktadır.
Cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalar, öncelikle bir üroloji uzmanına, başvurarak altta yatan herhangi bir organik sebep olup olmadığına araştırması gerekmektedir. Ozon Tedavisi, klasik olarak tüm hastalıklarda olduğu gibi, cinsel fonksiyon bozukluklarında da kanlanmayı ve oksijenlenmeyi arttırarak sertleşme probleminin de azalmasına yardımcı olabilir. Cinsel fonksiyon bozukluklarında altta yatan sebeplere bakıldığında görülecektir ki, ozon tedavisi tüm bu hastalıklarda etkilidir. Dolayısıyla ozon tedavisi, altta yatan hastalığı da tedavi ederek cinsel fonksiyon bozukluklarının azaltılmasına yardımcı olur.
Klinik muayene sonucunda bir tedavi süreci oluşturulabilir. Dilerseniz 4447686 numarasından bizlere ulaşabilir yada ücretsiz online danışmanlığımızdan ( https://romatem.com/online-danismanlik ) faydalanabilirsiniz.
Kaynak

Ozon tedavisi uygulama metotları nelerdir ? Ozon nasıl uygulanır ?

Ozon terapinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olarak, çeşitli yöntemlerle uygulanabilmesidir. Bu uygulamalardan biri veya birkaçı hekim tarafından hastanın şikayetine göre belirlenir. En çok tercih edilen majör yöntem, hasta olmadan da, iyilik halinin sürdürülmesinde ve bağışıklık sisteminin desteklenmesinde uygulanmaktadır. Kişiden alınan 2,5 cc kan, belirlenmiş dozda ozonla karıştırılarak kas içine enjekte edilir. Minör yöntem, genelde majör ozon kürü alan kişilerde, 3 seansta bir uygulanması bağışıklık sistemi açısından pozitif etki sağlar.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir, Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Ozon tedavisinin uygulama yöntemi belirlenirken kişinin hastalığı, hastalığın şiddeti, eşlik eden hastalıkların varlığı gibi pek çok faktör göz önünde bulundurulur. Sistemik uygulama genellikle dolaşım sistemi bozuklukları, diyabetle ilişkili anjiyopati tabloları, akut veya kronik viral enfeksiyon durumları, bağışıklık sisteminin baskılanması ile ilişkili sağlık sorunları, kronik inflamasyon ile seyreden kas-iskelet sistemi hastalıkları ve romatolojik hastalıkların varlığında tercih edilir. Majör otohemoterapi olarak adlandırılan yöntem en sık tercih edilen sistemik uygulama yöntemidir ancak; yukarıda belirtilen faktörler doğrultusunda minör otohemoterapi, rektal insuflasyon, direkt intraarteriyel ve direkt intravenöz gibi sistemik uygulama yöntemleri de tercih edilebilir.Majör otohemoterapi yöntemi uygulanırken hastadan 50 ila 100 ml kan alınır ve bu kan vücut dışında ozon ile zenginleştirilir. Daha sonra özel sistemler ile korunan kan hastaya uygun hızda geri verilir. Ozon gazının kan ile teması vücut dışında gerçekleştirildiği için bu yöntem en düşük riskli uygulama yöntemi olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra ozon gazının kaslara, rektuma, mesaneye, vajinaya, deriye ve vücudun daha pek çok dokusuna uygulanabileceği tedavi yöntemleri mevcuttur.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır?

TR | EN | AR | RU
Kaynak

Ozon Tedavisi – Dr. İbrahim Yılmaz – Resmi Web Sitesi

Ozon gazı tedavide oksijen gazı ile belli oranda karıştırılarak uygulanır. Bu oranın sürdürülecek protokoldeki değişimi her hastalık için ayrı bir önem taşımaktadır. Ozon gazı çeşitli şekillerde tedavide kullanılır. En sık kullanılan ve bilinen yöntem “Majör otohemoterapi” olup, hastadan steril bir düzenek ile serum setine alınan venöz kan, burada belli bir miktar ozon gazı ile karıştırıldıktan sonra tekrar damar yolu ile (intravenöz) sistemik dolaşıma verilir. Bunun dışında “Minör otohemoterapi”de hastadan alınan kan, yine ozon gazı ile karıştırıldıktan sonra kas içerisine (intramusküler) olarak enjekte edilir. Rektal ozonda ozon gazı makat yoluyla (lavman sonrası) kalın bağırsağa verilerek, bağırsakta yaşayan flora üzerine ve bağırsak dokuları üzerine etki göstermesi amaçlanır. Aynı zamanda ozon gazı enjektör ile eklem içine ve kasların kemiklere yapışma yerlerinde olan tendonlara enjekte edilerek bu bölgede kıkırdak dokunun yenilenmesi sağlanır.
Kaynak

Ozon tedavisi nedir?

Ozon gazının antiviral ve antibakteriyel etkisi bilinir. Yaraların temizlenmesinde, bakteri ve virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Dolaşımı uyarıcı etkisi nedeniyle de dolaşım bozukluklarında uygulanır. Düşük dozlarda kişinin kendi direncini harekete geçirerek bağışıklık sistemini aktive eder. Ozon; kronik inflamatuar süreçleri içeren diyabet, hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve otoimmün hastalıkları tedavisinde kullanılır. Ozon tedavisindeki amaç; vücudun fonksiyonlarının olması gerektiği hale getirilmesidir. Tamamlayıcı bir tedavi olarak kabul edilir. Bu sebeple kişinin varsa mevcut hastalığı için kullandığı medikal tedavi asla bırakılmamalıdır. Mevcut medikal tedaviye yardımcı olarak ozon tedavisi düşünülebilir.
Kaynak

Ozon Tedavisi Nedir? Ozon Tedavisi Faydaları Nelerdir?

1. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
a. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla elde edilmektedir.Bu doğrultuda kişisel verileriniz sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir.
Kaynak

400 Bad Request

It is not a valid request!
Kaynak

Ozon Tedavisi Nasıl Yapılır

Bu yöntem bölgede bulunan enfeksiyon odaklarını ortadan kaldırmakla kalmayıp yaranın da iyileşmesini hızlandırır. Majör ozon terapisiyle beraber uygulandığında çok olumlu sonuçlar alınmaktadır.
Kaynak

Ozon Tedavisi – Doç. Dr. İbrahim Aşkar

Gerçekleştirilen ozon tedavisi çeşitli şekillerde vücut içine sokulabilir. Sıvı ya da gaz karışımı sonrasında kanla birleştirilme olayıdır. Deri altına veyahut damar içine de enjekte edilebilir. Çeşitli yöntemler sayesinde vücut içine takviyesi gönderilebiliyor. Ayarlanan ozon doz miktarı; hastanın durumuna, yaşına ve hastalığın seyrine göre değişim göstermektedir. Tek başına kullanılmaz ve bu sebepten dolayı bazı oranlarda belirlenen oksijenlerle karıştırılarak uygulanmış olur.
Bu karışımın içinde en az %5’lik oranda ozonun bulunması gerekiyor. Doğrudan damarın içine verilemediğinden dolayı farklı tekniklerle vücuda verilir. Bunlar; iki farklı yöntemle kullanıldığından dolayı kabul görülmektedir. Sistemik uygulamasında majör yöntem çok sık tercih edilir.
Burada hastadan alınan 50-200 cc aralığındaki kanın; oksijen ve ozonla karışımı gerçekleştirilir. Yaklaşık olarak 10 dakikalık bir bekleme sürecine ihtiyaç vardır. Ortaya çıkan yeni karışımı; damar yolu ile tekrardan hastaya verilmesiyle gerçekleştirilir.
Diyabet ve kanser hastalarında genelde damar yolu bulunamadığından dolayı bu işlemi anüs veya vajinadan vererek de tedavi gerçekleştirilebilir. Bu yöntem sayesinde bağırsak ve karaciğer rahatsızlıklarında da etkili bir yöntemdir.
Lokal uygulaması yönteminde ise ilk olarak hastanın hastalığına uygunluğu olması için değerlendirme yapılır. Ardından hastaya uygun doz miktarı ayarlanarak; oksijen ve ozon karışımının eklem, tendon, cilt üzeri, kas veya vücudun belli başlı boşluklarına uygulaması gerçekleştirilir.
Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.